Skip to main content

Accés al grau en Odontologia per crèdits reconeguts/convalidats (+30 crèdits ECTS)

La Facultat de Medicina de la UVIC-UCC disposa de dues vies d’accés al grau en Odontologia: la preinscripció universitària i l’accés directe mitjançant el reconeixement de crèdits d’estudis previs. Per accedir mitjançant la via d’estudis universitaris iniciats cal complir els següents requisits: 

1. Si la titulació d’origen pertany al mateix àmbit de coneixement que la titulació de destí, cal tenir un mínim de 50 crèdits aprovats a la titulació d’origen.

2. Si la titulació d’origen pertany a un àmbit de coneixement diferent, cal tenir un mínim de 60 crèdits aprovats a la titulació d’origen.

3. Cal reconèixer un mínim de 30 crèdits a l’estudi al qual es sol·licita l’admissió (el TFG no serà en cap cas objecte de reconeixement). Incomplir els criteris anteriors és motiu d’exclusió del procés.

Nombre de places ofertes

En la primera resolució, s’assignarà un màxim de:

  • Grau en Odontologia: 3 places
     

La resta de places reservades per a aquest tipus d’accés s’assignaran en la segona resolució en funció de les places que quedin lliures una vegada s’hagin assignat les places per la via de preinscripció universitària.

Criteris de baremació

PDF amb els criteris de baremació

Adjudicació de places

S'atorgaran les places a les qualificacions més altes resultant de sumar els punts obtinguts en els criteris de baremació especificats anteriorment. En cas d’empat prevaldrà la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

Consulta el calendari i més informació del tràmit: Admissions | UMedicina

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte