Skip to main content

Accés al grau en Medicina per crèdits reconeguts/convalidats (+30 crèdits ECTS)

Per accedir al grau de Medicina mitjançant la via d’estudis universitaris iniciats cal tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es demana l’admissió. (El TFG no serà en cap cas objecte de reconeixement.)

Cal presentar la sol·licitud i la documentació, juntament amb el pagament de la taxa de reconeixement de crèdits, a la secretaria de la Facultat de Medicina (Carretera de Roda, 70, 2a planta):

Calendari 2023-2024:

Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
1a Ordinària 1/4/2023 21/5/2023 31/5/2022 13/06/2023 al 15/06/2023
2a Ordinària 22/5/2023 19/6/2023 30/6/2023 15/07/2023 al 19/07/2023
Extraordinària 20/6/2023 31/8/2023 15/9/2023 27/9/2023

 

En la primera resolució, s’assignaran un màxim de 5 places. La resta de places reservades per a aquest tipus d’accés s’assignaran en la segona resolució.

 

Criteris de baremació:

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta de places, aquestes s’ordenaran d’acord als següents barems:

 • Afinitat amb els estudis d’origen:
  • 2 punts: Grau en Medicina
  • 1.5 punts: Graus en Ciències de la Salut:
   • Grau en Farmàcia
   • Grau en Veterinària
   • Grau en Odontologia
   • Grau en Fisioteràpia
   • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
   • Grau en Podologia
   • Grau en Logopèdia
   • Grau en Teràpia ocupacional
   • Grau en Psicologia
   • Grau en Infermeria
   • Grau en Òptica i Optometria
   • Grau en teràpia Ocupacional
  • 1 punt: els següents graus:
   • Bioinformàtica
   • Ciències Biomèdiques
   • Biologia Humana
   • Ciència i Tecnologia dels Aliments
   • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Valoració de la mitjana de l’expedient acadèmic:
  • 2 punts: de 9 a 10
  • 1.5 punts: de 7 a 8.99
  • 1 punt: de 5 a 6.99
 • Estudiants provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES):
  • 1 punt: estudiants provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior
  • 0 punts: estudiants no provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior

En cas d’empat prevaldrà la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte