Skip to main content

Programa de Suport a l'Estudiant

Tutora parlant amb alumnes

Programa de Suport a l'Estudiant de la Facultat de Medicina

El PSE-FM s’articula mitjançant una xarxa de professionals coordinada per tres docents responsables del PSE-FM: Irene Cambra a Cicle bàsic (1r i 2n) i Roger Codinachs (3r) i Irene Veganzones (4t, 5è i 6è) a Cicle clínic.

Tot l’alumnat rep l’acció de tutoria des de tots els àmbits de la Facultat incloent el PAS, PDI, els coordinadors de les assignatures, els coordinadors de curs, els coordinadors de Cicle bàsic i Cicle clínic, els coordinadors de les unitats docents territorials (UDTs), la Cap d’Estudis i les Coordinadores del PSE-FM. Aquesta actuació inicial permetrà la identificació d’alumnes amb necessitats de suport específiques que hauran de ser avaluades i gestionades per la coordinadora del PSE-FM del cicle corresponent.

A partir de 3r curs, addicionalment tots els estudiants de Medicina tenen assignat un tutor-mentor, que exerceix la funció de tutor acadèmic de pràctiques clíniques i també de mentoria. La funció de mentoria és la que està íntimament relacionada amb l’acompanyament de l’estudiant al llarg del Grau i en la cerca proactiva d'eventuals necessitats.

Per l’alumnat de 1r i 2n curs, el PSE-FM preveu una valoració individualitzada per part de la coordinadora corresponent per tal d’identificar dificultats acadèmiques que comprometen la correcta progressió dins del Grau. En aquests casos, la coordinadora del PSE-FM proposarà l’assignació d’un tutor-mentor, amb el consentiment de l’estudiant.

Una vegada identificades i valorades les necessitats de l’estudiant, es defineix un Pla d’actuació que contempla la utilització dels serveis de suport del PSE-FM:

  • Programa d’Optimització del Rendiment Acadèmic: acompanyament als estudiants amb l’objectiu de que tinguin una bona aclimatació al model formatiu del Grau i optimitzin la seva metodologia d’estudi i el seu rendiment als exàmens. Aquest programa duu a terme les tasques següents:

    ·Formació col·lectiva: les sessions grupals són activitats voluntàries i poden ser obertes a tots els alumnes del curs on es realitzi o específiques per grups d’alumnes amb situacions determinades.

    ·Valoracions individuals d’estudiants que sol·liciten ajuda per millorar el seu rendiment acadèmic o bé accepten la recomanació del PSE-FM de fer una tutoria individual amb aquesta finalitat.

  • Programa de Preparació pel MIR (Grau en Medicina)
  • Servei de Suport a l'Estudiant de la UVic
  • Servei de Suport Psicoemocional de la Fundació Galatea

 

Si creus que necessites atenció del PSE-FM, pots sol·licitar-la omplint el següent formulari: 

SOL·LICITUD ATENCIÓ PSE-FM

Servei de Suport a l'Estudiant de la UVic

Com a estudiant de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC també pots accedir al Servei de Suport a l'Estudiant general de la UVic, que pots consultar aquí:

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte