Skip to main content

Admissions

Tràmits d'admissions

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC disposa de dues vies d'accés: la preinscripció universitària i l'accés directe mitjançant el reconeixement de crèdits d'estudis previs (mínim de 30 ECTS). Els estudiants que accedeixen a través de preinscripció i que tenen estudis universitaris previs, poden sol·licitar el reconeixement de crèdits. 

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
1a Ordinària 1/04/2023 21/05/2023 31/05/2023 Pendent
2a Ordinària 22/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 Pendent
Extraordinària 20/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 Pendent

Consulta els criteris de baremació

Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa de les assignatures (amb el segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb el segell original del centre de procedència).
 • Còpia del DNI o Passaport.
 • Pagament de la taxa (20 €) per transferència bancària a BBVA. IBAN: ES38 0182 6035 4902 0156 6510. SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX. (Al concepte de la transferència, indicar: SR + Nom, Cognoms i DNI). Queden exempts de pagament els estudiants dels graus de la UVic-UCC.
 • Enviar el comprovant de pagament i el DNI de l'estudiant a aga@uvic.cat 
 • En el cas d’estudiants estrangers, també han de presentar el document de conversió de notes del Ministeri d’Universitats.

Per a més informació, consulta l'apartat de Tràmits Acadèmics / Reconeixement de crèdits de l'Àrea de Gestió Acadèmica UVic-UCC

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
Extraordinària 20/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 Pendent
Extraordinària Pendent Pendent Pendent Pendent

AVÍS: aquestes dates estan subjectes a possibles modificacions.

Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa d'assignatures (amb segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb segell original del centre de procedència).
 • En el cas d’estudiants estrangers, també han de presentar el document de conversió de notes del Ministeri d’Universitats.

Per a més informació, consulta l'apartat de Tràmits Acadèmics / Reconeixement de crèdits de l'Àrea de Gestió Acadèmica UVic-UCC

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució
2a Ordinària 22/05/2023 19/06/2023 30/06/2023
Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa de les assignatures noves (amb segell original del centre de procedència).

Per a més informació, consulta l'apartat de Tràmits Acadèmics / Reconeixement de crèdits de l'Àrea de Gestió Acadèmica UVic-UCC

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte