Skip to main content

Admissions

Tràmits d'admissions

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC disposa de dues vies d'accés: la preinscripció universitària i l'accés directe mitjançant el reconeixement de crèdits d'estudis previs (mínim de 30 ECTS). Els estudiants que accedeixen a través de preinscripció i que tenen estudis universitaris previs, poden sol·licitar el reconeixement de crèdits. 

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que vulgui cursar estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
1a Ordinària 1/04/2023 21/05/2023 31/05/2023 13/06/2023 al 15/06/2023
2a Ordinària 22/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 17/07/2023 al 19/07/2023
Extraordinària 20/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 27/09/2023

Consulta els criteris de baremació

Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa de les assignatures (amb el segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb el segell original del centre de procedència).
 • Còpia del DNI o Passaport.
 • Pagament de la taxa (20 €) per transferència bancària a BBVA. IBAN: ES38 0182 6035 4902 0156 6510. SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX. (Al concepte de la transferència, indicar: Nom i Cognoms  de l'estudiant i "Estudis de Medicina/Odontologia"). Queden exempts de pagament els estudiants dels graus de la UVic-UCC.
 • En el cas d’estudiants estrangers, també han de presentar el document de conversió de notes del Ministeri d’Universitats.
 • Enviar tota la documentació, inclosa una còpia del DNI a
  secretaria.medicina@umedicina.cat
  secretaria.odontologia@umedicina.cat
 • Enviar el comprovant de pagament i una còpia del DNI (de l'estudiant) a aga@uvic.cat 

Per a més informació, consulta l'apartat d'Accés al grau per crèdits reconeguts

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF.

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que vulgui cursar estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
Extraordinària 20/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 27/09/2023
Extraordinària Pendent Pendent Pendent Pendent

AVÍS: aquestes dates estan subjectes a possibles modificacions.

Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa d'assignatures (amb segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb segell original del centre de procedència).
 • En el cas d’estudiants estrangers, també han de presentar el document de conversió de notes del Ministeri d’Universitats.

Per a més informació, consulta l'apartat d'Accés al grau per crèdits reconeguts

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF.

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució
2a Ordinària 22/05/2023 19/06/2023 30/06/2023
Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa de les assignatures noves (amb segell original del centre de procedència).

Per a més informació, consulta l'apartat d'Accés al grau per crèdits reconeguts

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF.

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres centres o universitats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que vulgui cursar el grau propi d'Audiologia General.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
1a Ordinària 1/04/2023 21/05/2023 31/05/2023 13/06/2023 al 15/06/2023
2a Ordinària 22/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 17/07/2023 al 19/07/2023
Extraordinària 20/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 27/09/2023
Documentació que cal presentar
 • Emplenar el full de sol·licitud
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa de les assignatures (amb el segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb el segell original del centre de procedència).
 • Pagament de la taxa (20 €) per transferència bancària a BBVA. IBAN: ES38 0182 6035 4902 0156 6510. SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX. (Al concepte de la transferència, indicar: Nom i Cognoms  de l'estudiant i "Estudis d'Audiologia General"). 
 • Enviar tota la documentació a
  secretaria.audiologia@umedicina.cat
 • Enviar el comprovant de pagament a aga@uvic.cat 
Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF.

Lliurament

Les resolucions s’expedeixen en suport electrònic i amb signatura electrònica.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte