Skip to main content

Portal de la transparència FESS

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) es va crear el 16 de gener de 2015, impulsada per la FUBalmes i la FUBages. Va signar l'acord federatiu en el marc de la UVic-UCC el 20 de desembre de 2016. La FESS és l'entitat titular de la Facultat de Medicina i té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les ciències de la salut.

El Portal de la transparència de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) publica la informació prevista a la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern. S’actualitza periòdicament a mesura que les dades i documents estan disponibles.

Data de la darrera actualització: maig 2024

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte