Skip to main content

Accessibilitat web

La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS),  s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.umedicina.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i/o manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació pot no estar accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Hi ha alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destí.
  • Hi ha imatges sense descripció alternativa o amb poc contrast entre els colors de primer pla i fons.
  • L'agrupació estructural no és completa.
 • El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Podeu presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes dirigint un escrit a la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, a l'adreça postal Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), o mitjançant correu electrònic a la bústia multimedia@umedicina.cat

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu multimedia@umedicina.cat indicant:

 • La URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que consulten la seva web, independentment de les capacitats (físiques, sensorials o intel·lectuals) i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

La web està optimitzada per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, en alguns casos la mida de lletra es veurà massa petita. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar o disminuir la mida des de les opcions del navegador.

Aquesta web ha estat provada i està optimitzada pels navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o altres funcionalitats. Poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte de la web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de cookies (veure l'apartat Política de cookies).

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte