Skip to main content

Programa de Preparació del MIR

Graduació

T'ajudem a superar els grans reptes

El Programa de Preparació del MIR és un programa pioner que la Facultat de Medicina de la UVic-UCC va posar en marxa el curs 2020-2021 i que es duu a terme de manera integral des de primer fins a sisè curs. El seu objectiu és ajudar als estudiants durant els sis anys del grau a guanyar seguretat, de manera que, un cop graduats i en l’etapa de preparació de l’examen MIR, puguin fer-ho amb la màxima confiança.

 

Objectius del programa:

  • Entrenar la tècnica de l'examen
  • Acomplir els objectius amb temari específic, exàmens, seminaris i tutories
  • Donar confiança als estudiants a l'hora de fer l'examen MIR
  • Integrar-hi el model pedagògic de la UVic-UCC

La importància del MIR

L’examen MIR (que vol dir Metge Intern Resident) és el que dona accés a l'especialització mèdica a Espanya, i actualment és el camí que decideixen fer un 90% dels estudiants quan acaben el Grau.​ En les darreres convocatòries, ha tingut 210 preguntes, aproximadament la meitat de les quals són en format cas clínic, i algunes d’elles basades en imatges​. 

A l’examen MIR els estudiants es juguen el 90% de la nota final, ja que l'expedient només val el 10%, que els situa en determinada posició entre tots els que es presenten a l’examen, per a poder optar a la plaça que volen (neuròleg, cirurgià, internista...), a més de poder escollir el centre o institució a on els agradaria cursar aquesta especialització.  

Des de la Facultat de Medicina volem que, a més d'aprovar el MIR, cadascun dels estudiants arribi al seu màxim potencial per poder escollir la plaça desitjada.​ 

Característiques del programa

Els estudiants practiquen progressivament el format d’examen d’elecció múltiple (test), molt semblant a la prova del MIR. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’alumnat s'habituï al tipus de preguntes i als raonaments que hauran de fer a la prova del MIR.

El programa de preparació del MIR contempla les següents activitats que, tot i que estan programades dins de l’horari lectiu, són d’assistència no obligatòria i habitualment online.

Seminaris MIR: es treballa la tècnica d’examen específica de l’examen MIR i els temes més preguntats en els darrers anys al MIR utilitzant preguntes MIR reals de les assignatures que estan cursant en aquell moment al Grau. Es realitzen des de tercer fins a sisè curs.

Simulacre MIR: durant cinquè curs es realitza una prova de les mateixes característiques i en les mateixes condicions que els exàmens MIR dels anys anteriors (amb preguntes reals dels últims 5 MIRs) i es fa una jornada d’anàlisi dels resultats de manera conjunta. L’objectiu és començar a preparar individualment l’estratègia d’examen més efectiva.

Tutorització preMIR: durant sisè curs, es realitzen sessions online grupals i individuals on es treballen aspectes com anàlisi i propostes per millorar l'estratègia d’estudi i d’examen MIR.

A més a més, tot l’equip docent del Grau disposa de les preguntes MIR dels darrers 5 anys actualitzades perquè les utilitzin sota el seu criteri en les seves activitats docents.

El model docent que aplica la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, basat en l'anàlisi de casos clínics i la interpretació de dades clau, s'apropa al model canviant del MIR, on cada vegada més s’incorporen preguntes de “vinyeta clínica” en les quals es demana el raonament i anàlisi clínica de l’estudiant.

Coordinació

La coordinadora del programa és Irene Veganzones, professora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Graduada en Medicina per la Universitat de Barcelona-Bellvitge, es va especialitzar en medicina familiar i comunitària i ha treballat durant set anys com a tutora i professora de l'Acadèmia AMIR, de preparació per a la prova d'accés a la formació especialitzada. S'encarrega d'adaptar el programa any rere any tenint en compte els canvis que s'apliquen al MIR, de manera que els estudiants es formen amb la màxima rigorositat i actualització. 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte