Skip to main content

Bústia Ètica

Imatge d'un sobre de correu

Bústia Ètica

La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) ofereix un sistema intern d’informació anomenat Bústia Ètica, que permet a les persones vinculades a la institució (en un sentit ampli, no només contractual) comunicar o denunciar qualsevol conducta contrària a l’ordenament jurídic en el marc de la seva relació professional i que presumptament es tracti d’una infracció de dret de la Unió Europea o sigui constitutiva d’una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Aquesta Bústia Ètica dona compliment a la Llei 2/2023 que regula la protecció de les persones que informin d’infraccions normatives en organitzacions de més de 50 persones treballadores.

Les denúncies o alertes es podran formular de manera anònima o confidencial. La Bústia Ètica vol ser un canal de comunicació i de protecció per a les persones que vulguin alertar d’una possible conducta il·lícita susceptible d’afectar l’interès general sense que, per aquest fet, puguin patir cap tipus de represàlia en l’esfera professional o personal.

Per assegurar la transparència i la imparcialitat de la bústia, la FESS ha externalitzat la gestió del procés a un portal especialitzat en el tractament d'aquest tipus de canals de comunicació. Això assegura que l'accés a la informació que es tracta a través de la bústia es mantingui compartimentada i només pugui ser consultada pels informants i els gestors dels casos. Assegura't de llegir bé tota la informació i guarda la clau que se't facilitarà per a fer el seguiment del teu cas.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte