Skip to main content

Recerca

La importància de seguir investigant

El 2017 la Facultat de Medicina de la UVic-UCC neix amb una decidida vocació internacional i un model pedagògic innovador que situa el pacient al centre de tot el procés de formació dels metges, odontòlegs i audiòlegs, i es proposa dotar els alumnes de la sensibilitat i les habilitats necessàries per a la recerca en l’àmbit mèdic ja des de la formació de grau.

Delegat de Recerca: Dr. Fèlix Bosch Llonch

L'estructura bàsica de desenvolupament de les activitats de recerca, transferència de coneixement i divulgació científica que porta a terme el professorat de la Facultat de Medicina es vehicula a través dels Grups de Recerca i les Càtedres, seguint l’estructura organitzativa de la UVic-UCC. L’activitat investigadora del professorat de la Facultat de Medicina es desenvolupa en les instal·lacions dels diferents campus de la UVic-UCC, i en estreta vinculació amb les institucions assistencials del territori amb qui la Facultat de Medicina té acords de col·laboració per esdevenir un agent facilitador de l’ecosistema de recerca i innovació en l’àmbit de la salut i biomèdic.

Per tal de contribuir a la millora del sistema sanitari i social, l’activitat investigadora de la Facultat de Medicina treballa per donar resposta als reptes següents:

  • Educació mèdica: per garantir una constant adaptació de la formació mèdica per donar resposta a les necessitats actuals i futures de la població.
  • Organitzatiu: eHealth (revisió i millora dels models i serveis assistencials a través de l’ús de les noves tecnologies per avançar cap a una medicina personalitzada).
  • Social: envelliment i cronicitat.
  • Econòmic/gestió sanitària: augment de la pressió sobre els recursos públics que posen en risc la sostenibilitat del sistema.
  • Tecnològic: disseny de  noves teràpies i fàrmacs per afrontar malalties com la sida i malalties relacionades, i altres malalties relacionades amb l’envelliment de la població.

     

La Facultat de Medicina ha elaborat un pla per dinamitzar l'activitat investigadora com un dels àmbits prioritaris de desenvolupament del seu professorat. Aquest pla té per objectiu la generació de coneixement que incrementi la visibilitat i la notorietat de l'activitat acadèmica en l'àmbit mèdic de la UVic-UCC i desenvolupar acords de cooperació amb institucions assistencials i empreses per tal de contribuir a la transferència de coneixement, el desenvolupament regional, i el prestigi nacional i internacional.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte