Skip to main content

Sistemes de pagament i descomptes

Sistemes de pagament

El pagament de la matrícula es fa en un únic rebut, que es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula. Comporta un descompte de l'1% sobre l'import dels crèdits matriculats. Cal facilitar el número de compte per tal de domiciliar el pagament.

Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50% dels crèdits matriculats, l'una tres dies després de formalitzar la matrícula i, l'altra, el dia 1 de desembre. Les taxes i assegurances es cobren en el primer pagament. Cal facilitar el número de compte per tal de domiciliar els pagaments.  Excepcionalment els estudis de doctorat rebran el càrrec del segon pagament el 20 de gener.

Consisteix a fer un pagament d'una entrada d’un 15% del total de la matrícula, aquest rebut la Universitat el domiciliarà entre tres i cinc dies després de formalitzar la matrícula. 

La resta de l'import es finança a través d'un préstec amb l'entitat financera escollida i l'import dels rebuts mensuals els domiciliarà el banc escollit durant el curs acadèmic.

  • En pagaments per domiciliació bancària cal facilitar un número de compte vigent, del qual l’estudiant no cal que en sigui el titular. 
  • La formalització de la matricula implica el pagament de la mateixa. 
  • El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial de qualsevol estudiant. En cas de pagament fraccionat l’obligació de pagament s’entén satisfeta un cop efectuats tots i cadascun dels pagaments fraccionats. 
  • En cas que l’estudiant no assisteixi a classe no l’eximeix del pagament de la matrícula. 
  • Si hi ha una devolució del rebut bancari l’estudiant haurà de fer l’ingrés de l’import d’aquest, més les despeses de devolució.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte