Skip to main content

Sistemes de pagament i descomptes

Sistemes de pagament - Facultat de Medicina

El pagament de la matrícula es pot fer de les formes següents:

Consisteix a fer un pagament d'una entrada d’un 15% del total de la matrícula, aquest rebut la Universitat el domiciliarà entre tres i cinc dies després de formalitzar la matrícula. La resta de l'import es finança a través d'un préstec amb l'entitat financera escollida i l'import dels rebuts mensuals els domiciliarà el banc escollit durant el curs acadèmic.

  • Si el finançament es formalitza amb les entitats financeres següents: BBVA i Banc Sabadell, cal fer el tràmit del finançament després  de formalitzar la matrícula.
    • Condicions BBVA - Entitat col·laboradora. L'entitat es posarà es contacte amb vosaltres.
  • Si el finançament es formalitza a través d'altres entitats financers, cal fer el tràmit directament a l'oficina del banc abans de fer la matrícula, adjuntem condicions d'algunes entitats:

El pagament de la matrícula es fa en un únic rebut, que es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula. Comporta un descompte de l'1% sobre l'import dels crèdits matriculats. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.

Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50% dels crèdits matriculats, l'una en formalitzar la matrícula i, l'altra, el dia 1 de desembre. Les taxes i assegurances es cobraran en el primer pagament. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar els pagaments. El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Condicions pagament fraccionat

La UVic-UCC compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per a Másters, préstecs d’estudi a llarg termini amb condicions favorables, etc.

Descomptes - Facultat de Medicina Grau

Matrícula d'Honor per assignatures cursades a la FEES 25% de descompte dels crèdits cursats en el Grau en Medicina en els quals s'ha obtingut Matrícula d'Honor en el curs anterior
Mateixa unitat familiar FEES10% de descompte per a cada membre de la unitat familiar que cursi estudis de grau oficial a la Facultat de Medicina del preu total de crèdits matriculats
Mateixa unitat familiar FEES i UVic10% de descompte per al membre de la FESS (grau oficial) i 5% de descompte per al membre de la UVic del preu total de crèdits matriculats. 
Família nombrosa especial5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic
Família monoparental especial5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants membres de famílies monoparentals de categoria especial a l'inici del curs acadèmic 
Persones discapacitades10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Víctimes d’actes terroristes10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles
Víctimes de violència de gènere10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen
Estudiants de centres vinculatsEls estudiants provinents de Cicles formatius de grau superior de centres vinculats a la UVic-UCC (amb conveni de vinculació amb UVic-UCC, Fundació Universitària Balmes), disposaran d’un descompte del 5% aplicable: a la primera matricula de les assignatures a cursar; en el curs acadèmic d'accés al grau; i únicament per estudis afins al cicle formatiu de procedència. Es considera un estudi afí al cicle formatiu aquell que disposa de passarel·la de convalidacions al grau en l’any d’accés a l’estudi.

Descomptes - Grau propi en Audiologia General

Professionals SISCAT10% de descompte per a estudiants matriculats al Grau propi en Audiologia General que exerceixin com a professionals a centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)
Professionals del sector audiològic 10% de descompte per a estudiants matriculats al Grau propi en Audiologia General que exerceixin com a professionals en empreses del sector audiològic amb conveni amb la FESS

Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui. Aquest document cal enviar-lo per correu electrònic a uge@uvic.cat

Els descomptes no són acumulables. En el cas que un estudiant tingui dret a l’aplicació de més d’un descompte, caldrà que en triï un.

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte