Skip to main content

Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (en endavant la FESS), amb CIF G-66465170 i domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500, telèfon 938 81 55 37 i adreça electrònica umedicina_fess@umedicina.cat

La FESS no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de la FESS. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a la FESS o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de la FESS.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

El logotip de la FESS i altres dissenys i símbols que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de la FESS, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de la FESS. La FESS n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la FESS.

La FESS no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la FESS. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte