Skip to main content

Sol·licitud del títol

Títols oficials 

Sol·licitud del Títol oficial i Suplement Europeu al Títol (SET)
Obrir/Tancar
Qui el pot demanar?

Tots aquells estudiants que hagin finalitzat els estudis del Grau de Medicina el curs 2022-23.

Com es pot demanar?

Telemàticament

  • A través del Campus Virtual / UAcadèmic / Estudis de Grau / Autoservei sol·licitud del títol / Seleccionar Títol i SET.

IMPORTANT: abans de tramitar el títol, cal revisar que les dades personals, la data de finalització dels estudis i l'expedient siguin correctes.

  • Pagament de la taxa (220 €) mitjançant la forma de pagament TPV amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Descarregar el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol i el certificat subsitutori del títol amb el Número de Registre Nacional (NRN) i el Codi Segur de Verificació (CSV). 

NOTA: aquest document té validesa mentre no arriba el Títol oficial. 

Presencialment a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC.

  • És imprescindible portar el document d'identitat.
  • El tràmit presencial també el pot fer una altra persona degudament autoritzada per l'estudiant.
Lliurament 
  • Quan la UVic-UCC rebi el Títol definitiu emès pel Ministeri, l'estudiant rebrà una notificació per correu electrònic amb les indicacions per recollir-lo personalment.
  • En cas que l'estudiant no pugui recollir el títol presencialment, ho podrà fer qualsevol persona degudament autoritzada amb poders notarials o amb una còpia del document d'identificació de l'estudiant.
  • Qualsevol institució o organisme pot verificar l'autenticitat del document a través de la Seu electrònica de la UVic-UCC.
  • En cas de residir a l'estranger, es pot sol·licitar l'enviament a una delegació del Ministeri o bé a l'oficina consular espanyola, enviant un correu a titols@uvic.cat 
Quan es pot demanar?

A partir del 29 de juny de 2023.

Per a més informació, consulta L'apartat de Títols oficials de la UVic-UCC

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte