Skip to main content

Matrícula

Tràmits de matrícula

Tràmits relacionats amb la modificació de matrícula i certificats de matrícula. 

Descripció del tràmit

Sol·licitud de modificació de matrícula: anul·lació, ampliació o canvi de les assignatures matriculades durant el període de matrícula.

A l’anul·lació de  la matrícula no es retornarà l’import dels crèdits.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?
Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució
Automodificació 5/9/2022 6/9/2022  
Extraordinària 7/9/2022 8/9/2022 12/9/2022 al 15/9/2022
Documentació que cal presentar
Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF

Descripció del tràmit

Comprovant de pagament de la matrícula.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment del curs acadèmic.

Canals de tramitació

Envia un correu electrònic a uge@uvic.cat sol·licitant l'expedició del comprovant.

Descripció del tràmit

Certificat de la matrícula (per beques, ajuts, etc.).

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment del curs acadèmic.

Canals de tramitació
  • Telemàticament seguint els següents passos:

Envia un correu electrònic a aga@uvic.cat sol·licitant l’expedició del certificat.
En aquest correu caldrà que indiquis l’idioma d’expedició del certificat (català, castellà o anglès).

Un cop rebuda la teva sol·licitud l’Àrea de Gestió Acadèmica expedirà el certificat de matrícula en suport electrònic i codi segur de verificació.

  • Presencialment, a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC.
Per a més informació, consulta

El catàleg de tràmits acadèmics de l'AGA

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte