Skip to main content

Idiomes

Tràmits d'idiomes

Descripció del tràmit
 • Cursos intensius de català: s’ofereixen el setembre i al gener (nivell A1) i tenen una durada de dues setmanes aproximadament. Després es pot continuar amb els cursos extensius.
 • Cursos extensius de català: s’ofereixen cada semestre des de nivell A1 a nivell fins a nivell C1. Hi ha una sessió presencial de 2h i treball personal amb la plataforma parla.cat. Són de 75 hores i 3 crèdits ECTS.
 • L’horari s’acorda en funció de la disponibilitat dels assistents.
 • Aula d’Autoaprenentatge: s’ofereix assessorament i conversa en català de manera informal i a la carta, sense qualificacions ni crèdits durant 30 minuts a la setmana. Està adreçat a estudiants que tenen nocions bàsiques de català. També poden utilitzar els recursos disponibles dins l’Aula, situada a l’interior de la Biblioteca de Miramarges.
Qui el pot demanar?
 • Estudiants de la UVic: la inscripció es fa a través dels Serveis Lingüístics sl@uvic.cat 
 • Estudiants d'intercanvi: poden inscriure's durant la sessió informativa de la Orientation Week.
Quan es pot demanar?

Cursos extensius de català:

 • 1r semestre: d’octubre a desembre.
 • 2n semestre: de febrer a maig.

Cursos intensius de català:

 • S’ofereixen el setembre i tenen una durada de dues setmanes aproximadament.
Per a més informació, consulta

L'Escola d’Idiomes

Descripció del tràmit

Estudis de grau iniciats a partir del curs 2014-2015

Tot estudiant de grau de la UVic que hagi superat la totalitat de crèdits que formen part del seu pla d'estudis compleix amb els requisits de progrés i assoliment de competències de terceres llengües.

Si ets estudiant, pots acreditar el nivell B2 o superior d'una tercera llengua. Aquest nivell constarà al Suplement del Títol Europeu (SET) i al Certificat Acadèmic Personal amb sol·licitud prèvia abans de tramitar el títol. 

Per a més informació, consulta la Normativa UVic-UCC d'acreditació de la llengua estrangera.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.​

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment del curs acadèmic.

Documentació que cal presentar
Canals de tramitació
 • Telemàticament: si el certificat de nivell s'ha expedit en suport electrònic i disposa d'un Codi Segur de Verificació (CSV), hauràs d'enviar un correu electrònic a aga@uvic.cat juntament amb la sol·licitud per formalitzar aquest tràmit.

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF.

 • Presencialment: si el certificat de nivell no s'ha expedit en suport electrònic ni disposa de CSV, l'hauràs de lliurar juntament amb la sol·licitud a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC per formalitzar aquest tràmit.
Per a més informació, consulta

L'apartat d'acreditació de la llengua estrangera de l'Àrea de Gestió Acadèmica

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte