Skip to main content

Idiomes

Tràmits d'idiomes

Descripció del tràmit
 • Cursos intensius de català: s’ofereixen el setembre i al gener (nivell A1) i tenen una durada de 2 setmanes aprox. Després es pot continuar amb els cursos extensius.
 • Cursos extensius de català: s’ofereixen cada semestre des de nivell A1 a nivell fins a nivell C1. Hi ha una sessió presencial de 2h i treball personal amb la plataforma parla.cat. Són de 75 hores i 3 crèdits ECTS.
 • L’horari s’acorda en funció de la disponibilitat dels assistents.
 • Aula d’Autoaprenentatge: s’ofereix assessorament i conversa en català de manera informal i a la carta, sense qualificacions ni crèdits durant 30 minuts a la setmana. Està adreçat a estudiants que tenen nocions bàsiques de català. També poden utilitzar els recursos disponibles dins l’Aula, situada a l’interior de la Biblioteca de Miramarges.
Qui el pot demanar?
 • Estudiants de la UVic: la inscripció es fa a través dels Serveis Lingüístics sl@uvic.cat 
 • Estudiants d’intercanvi: poden inscriure’s durant la sessió informativa de la Orientation Week.
Quan es pot demanar?

Cursos extensius de català:

 • 1r semestre: d’octubre a desembre.
 • 2n semestre: de febrer a maig.

Cursos intensius de català:

 • S’ofereixen el setembre i tenen una durada de 2 setmanes aprox. 
Per a més informació, consulta

L'Escola d’Idiomes.

Descripció del tràmit

Els estudiants matriculats a estudis de grau en universitats catalanes iniciats a partir del 2018 han d’acreditar la 3a llengua (nivell B2) abans de finalitzar els estudis.

Els estudiants que aportin estudis d’altres universitats iniciats abans del 2018, no hauran d’acreditar la 3a llengua. 

Per a més informació, consulta la Normativa UVic-UCC d'acreditació de la llengua estrangera. 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.​.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment del curs acadèmic.

Documentació que cal presentar
Canals de tramitació
 • Telemàticament: si el certificat de nivell s'ha expedit en suport electrònic i disposa d'un Codi Segur de Verificació (CSV), hauràs d'enviar un correu electrònic a aga@uvic.cat amb la documentació requerida per formalitzar aquest tràmit.

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF

 • Presencialment: si el certificat de nivell no s'ha expedit en suport electrònic ni disposa de Codi Segur de Verificació (CSV), hauràs a de lliurar a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC, amb cita prèvia, la documentació requerida per formalitzar aquest tràmit o entregar-lo a la Secretaria de la FM.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte