Skip to main content

Préstec de portàtils

Mans teclejant portàtil

Servei de préstec de portàtils de la Facultat de Medicina

Qui pot utilitzar aquest servei? 

Servei exclusiu per l’alumnat, personal PAS i PDI de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC. 

Com i on reservar portàtils? 

Els estudiants disposen del següent formulari per sol·licitar amb anterioritat una reserva d’equipament. 

De la mateixa manera el personal PAS i PDI disposa del següent formulari. 

Quan la sol·licitud de reserva hagi sigut confirmada la persona interessada podrà adreçar-se al taulell de recepció del Campus de Vic (Can Baumann, Carretera de Roda, 70) o el Campus de Manresa (Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, C/Dr Joan Soler, 1-3 Manresa) per recollir l’equipament. 

Condicions del préstec 

Quant de temps dura el préstec? 

Es farà per un període màxim de 6 hores diàries* i s’haurà de retornar dins el termini establert per a la devolució i sempre a la recepció on s’ha recollit. S’haurà d’entregar en mà al personal responsable de la recepció. 

*En casos degudament justificats i notificats via URespon, la Facultat de Medicina admetrà reserves de més dies sempre i quan l’estudiant aporti documentació fefaent. 

El PDI/PAS en ocasions justificades (activitats formatives, desplaçaments de caràcter acadèmic, etc. ) pot sol·licitar el préstec d’aquests aparells fins a un màxim de 15 dies. La Facultat de Medicina es reserva el dret de declinar aquestes peticions de préstec d’acord amb les necessitats dels estudiants i el nombre d’aparells disponibles. 

On es poden utilitzar? 

Aquests aparells són per a ús exclusivament acadèmic. L'alumnat no els poden treure fora dels recintes de la Universitat. 

Què passa amb la informació elaborada a l'aparell? 

És responsabilitat de les persones usuàries extreure la informació que hagin elaborat mentre fan servir els aparells. 

La UVIC-UCC no es fa responsable de la pèrdua d’aquesta informació ni de l’ús que en puguin fer altres persones. Les persones usuàries poden gravar els arxius generats en dispositius o espais d’emmagatzematge propis. 

Quines són les sancions per no retornar els aparells a temps, perduts o malmesos? 

L’usuari és responsable dels aparells mentre els tingui en préstec i té el deure de retornar-los quan finalitzi el període de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, mal ús, pèrdua o no devolució dels aparells. 

  • Retard en la devolució: suspensió de tot el servei de préstec d’un dia per cada hora de retard. 
  • Treure els aparells del recinte universitari: suspensió de tot el servei de préstec durant una setmana. 
  • Deixar oblidat l'aparell en algun lloc o no retornar-lo al taulell de préstec: suspensió de tot el servei de préstec durant una setmana.  
  • Ocasionar desperfectes a l’aparell per mal ús: l’usuari haurà d’assumir el 50% del cost de la reparació o el 100% de la reposició de l’equipament quan sigui irreparable, en el termini de dos mesos a partir dels fets, i suspensió de tot el servei de préstec fins a la realització del pagament de la reparació. 
  • No retornar o pèrdua dels aparells prestats: en el cas de no retornar els aparells, l’usuari s’haurà d’assumir el 100% del cost de reposició de l'equipament no retornat, en el termini de dos mesos a partir de la data del préstec, i suspensió de tot el servei de préstec fins a la realització del pagament. 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte