Skip to main content

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits per estudis previs

Descripció del tràmit

Sol·licitud de l’estudi de reconeixement de crèdits d’estudis previs cursats en altres facultats o universitats. 

La normativa d’Universitat no permet reconèixer assignatures que ja s’han cursat i s’han suspès.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que vulgui cursar estudis oficials a la Facultat de Medicina. 

És imprescindible sol·licitar el reconeixement d’una assignatura amb una antelació mínima d’un mes a l’inici de la mateixa.

Documentació que cal presentar
 • Certificat Acadèmic Personal (còpia compulsada o amb CSV).
 • Programa d'assignatures (amb segell original del centre de procedència).
 • Pla d’Estudis (amb segell original del centre de procedència).
 • En el cas d’estudiants estrangers, també han de presentar el document de conversió de notes del Ministeri d’Universitats.

Per a més informació, consulta l'apartat Reconeixement de crèdits estudiants matriculats | UVic

Canals de tramitació

IMPORTANT:La documentació ha de ser original.

LliuramentLes resolucions s'adjuntaran al mateix tràmit de "Reconeixement de crèdits".

Tràmits de reconeixement de crèdits RAC

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • Activitats solidàries i de cooperació.
 • Activitats transversals/culturals (Emboirats, Lliga de debat, Aula de teatre, Orquestra, Coral).
 • Col·laboracions en grups de recerca, jornades, seminaris i tallers.

Per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic, l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al/la Cap d'estudis del centre, el/la qual acceptarà o denegarà.

Inscripció o matrículaSi es tracta d'activitats a realitzar a la UVic-UCC, abans de l'inici de l'activitat, l'estudiant s'haurà d'inscriure a l'UHub - Servei a la comunitat Universitària o a l'Àrea de Gestió Acadèmica, segons el cas.
Qui el pot demanar?Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar?En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme en format PDF.
Canals de tramitació
Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHub

La normativa acadèmica de grau 

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • La participació en Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic com a mínim dos anys (en esports d'equip i/o individuals).
 • La participació en esports d'equip amb una assistència mínima d'un 75% del total els entrenaments i competicions fetes durant el curs acadèmic.
Qui el pot demanar?Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar?En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme en format PDF.
Canals de tramitació
Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits d'esports

La normativa acadèmica de grau 

Proposta de crèdits RACEn cas d'activitas de representació estudiantil, per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic, l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al/la Cap d'estudis del centre, el/la qual acceptarà o denegarà.
Qui el pot demanar?Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar?En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
Canals de tramitació
Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHub

La normativa acadèmica de grau 

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • Cursos de nivell de llengua anglesa superiors al nivell A1 fets a  l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC o bé, en una escola d'idiomes universitària en règim de reciprocitat.
 • No s'atorgaran crèdits per títols oficials.
Qui el pot demanar?Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar?En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme.
Canals de tramitació
Per a més informació, consultaLa normativa acadèmica de grau 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte