Skip to main content

Reconeixement de crèdits RAC

Tràmits de reconeixement de crèdits RAC

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • Activitats solidàries i de cooperació.
 • Activitats transversals/culturals (Emboirats, Lliga de debat, Aula de teatre, Orquestra, Coral).
 • Col·laboracions en grups de recerca, jornades, seminaris i tallers.

Per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic, l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al/la Cap d'estudis del centre, el/la qual acceptarà o denegarà.

Inscripció o matrícula

Si es tracta d'activitats a realitzar a la UVic-UCC, abans de l'inici de l'activitat, l'estudiant s'haurà d'inscriure a l'UHub - Servei a la comunitat Universitària o a l'Àrea de Gestió Acadèmica, segons el cas.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar? En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC.
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme en format PDF.
Procediment

L'estudiant presentarà la sol·licitud, el certificat i la memòria a la Secretaria de la Facultat de Medicina i, l'UHub verificarà la participació o superació de l'activitat. 

El/la Cap d'estudis autoritzarà i determinarà els crèdits RAC reconeguts.

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF.

Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHub

La normativa acadèmica de grau 

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • La participació en Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic com a mínim dos anys (en esports d'equip i/o individuals).
 • La participació en esports d'equip amb una assistència mínima d'un 75% del total els entrenaments i competicions fetes durant el curs acadèmic.
Qui el pot demanar? Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar? En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC.
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme en format PDF.
Procediment

L'estudiant presentarà la sol·licitud, el certificat i la memòria a la Secretaria de la Facultat de Medicina i, el Servei d'Esports verificarà la participació individual o en equip a l'activitat.

El/la Cap d'estudis autoritzarà i determinarà els crèdits RAC reconeguts.

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF.

Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits d'esports

La normativa acadèmica de grau 

Proposta de crèdits RAC

En cas d'activitas de representació estudiantil, per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic, l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al/la Cap d'estudis del centre, el/la qual acceptarà o denegarà.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar? En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
Procediment L'estudiant presentarà la sol·licitud i la memòria a la Secretaria de la Facultat de Medicina i el/la Cap d'estudis autoritzarà i determinarà els crèdits RAC reconeguts.
Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF.

Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHub

La normativa acadèmica de grau 

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits RAC
 • Cursos de nivell de llengua anglesa superiors al nivell A1 fets a  l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC o bé, en una escola d'idiomes universitària en règim de reciprocitat.
 • No s'atorgaran crèdits per títols oficials.
Qui el pot demanar? Qualsevol persona física que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.
Quan es pot demanar? En qualsevol moment del curs acadèmic.
Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC.
 • Certificat acreditatiu (original o còpia compulsada).
 • Memòria de l'activitat duta a terme.
Procediment

L'estudiant presentarà la sol·licitud, el certificat i la memòria a la Secretaria de la Facultat de Medicina i, l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC verificarà la participació individual o en equip a l'activitat.

El/la Cap d'estudis autoritzarà i determinarà els crèdits RAC reconeguts.

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i s’ha de presentar en format PDF.

Per a més informació, consulta La normativa acadèmica de grau 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte