Skip to main content

CISARC

Aprendre amb simulació clínica

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) és un programa d'acceleració d'aprenentatges i experiències innovadores en l'àmbit clínic. Ubicat al campus Manresa de la UVic-UCC, duu a terme formació i entrenament a professionals de la salut des del nivell de pregrau als de grau, postgrau i formació contínua.

Treballa en tres línies principals d'actuació: el desenvolupament d'equips d'alt rendiment clínic, la innovació clínica i el suport a la recerca aplicada i la consultoria i desenvolupament de projectes.

Pioners en simulació clínica a Catalunya

La simulació és una eina pedagògica d’aprenentatge i avaluació basada en la pràctica reflexiva-experiencial que suposa una transformació profunda en la manera d’entendre la formació dels professionals de la salut. En els espais de simulació, es recrea una situació molt similar a la real (habitació d’hospital, consulta, box d’UCI...) però segura tant per al pacient com per al professional.

La simulació incorpora també el simulacre com a activitat complementària per a l’avaluació i diagnòstic de plans, procediments, sistemes d’alerta i preavisos, tècniques d’evacuació, rescat i primers auxilis en situacions d’emergència i/o catàstrofe.

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic utilitza les instal·lacions de la Clínica Universitària (CU+) per dur a terme bona part de les seves activitats.

Utilitzem la metodologia de la simulació al servei del desenvolupament d’habilitats, tècniques i destreses professionals, amb l’excel·lència com a objectiu.

Equips amb tecnologia puntera per a un aprenentatge estimulant i eficient

Ubicat al campus Manresa de la UVic-UCC, el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic disposa d’unes instal·lacions capdavanteres en el conjunt de l’Estat espanyol: amb equipaments de tecnologia punta i un entorn clínic real, integrat dins de l'espai assistencial de la Clínica Universitària.

El Centre és altament flexible a l’hora de dissenyar tant els escenaris de simulació com les situacions, els casos o les experiències d’aprenentatge. Així, es pot assegurar una formació adaptada a les necessitats dels professionals i als objectius concrets de cada sessió.

Millorar la capacitat de resposta davant de situacions d'emergència o imprevistos

L’experiència simulada en l’entorn assistencial millora substancialment la capacitat i l’adequació de la resposta dels professionals de la salut en situacions d’emergència i/o imprevistes, amb una atenció més eficient i segura cap als pacients i els mateixos professionals.

Les respostes individuals dels professionals davant d’una situació, així com les de la resta de l’equip, es poden enregistrar per a la seva anàlisi i avaluació posterior. La metodologia del debriefing pedagògic-clínic permet millorar l’experiència d’aprenentatge a partir de l’anàlisi de la pròpia actuació i la dels companys.

Accelerar aprenentatges amb experiències innovadores

El Centre impulsa iniciatives i programes que tenen per objectiu accelerar aprenentatges a partir d’experiències innovadores amb l’ús de pràctiques clíniques eficients i segures. Les principals línies de treball del Centre són:

El diagnòstic i l’avaluació de professionals i d’equips de treball. Els programes d’entrenament i formació. Els projectes d’innovació clínica. La transferència de coneixement. Els serveis audiovisuals de salut. La recerca aplicada. Els laboratoris d’experimentació. El desenvolupament de projectes de simulació clínica online i mèdia. La consultoria per al desenvolupament de projectes de simulació clínica

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte