Xarxa Assistencial

El curs 2019-2020 suposarà l’inici del desplegament de les assignatures, els continguts i les pràctiques de caire clínic, que es mantindran fins completar els sis anys d’estudis. Aquest desplegament s’associarà a la distribució diversificada de les estades i les imparticions docents als diversos centres, espais i aularis vinculats al Grau de Medicina UVic-UCC.

El curs vinent, doncs, comença el Cicle Clínic de quatre anys que aportarà el gruix de la formació que ha de permetre que els estudiants assoleixin la condició de metges, tot garantint els coneixements i els estàndards de competència d’acord amb els eixos del nostre projecte pedagògic:

  • Medicina centrada en el pacient
  • Professionalisme mèdic
  • Innovació en educació mèdica
  • Formació integral i col·laborativa
  • Excel·lència tecnològica
  • Internacionalització
  • Recerca i transferència del coneixement
Mapa de la Xarxa Assistencial
Mapa de la Xarxa Assistencial

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte