Skip to main content

Xarxa Assistencial

Una facultat amb presència a tot el territori


El proper curs suposa l’inici del desplegament de les assignatures, els continguts i les pràctiques de caire clínic, que es mantenen fins completar els sis anys d’estudis del grau de medicina. Aquest desplegament s’associa a la distribució diversificada de les estades i les imparticions docents als diversos centres, espais i aularis vinculats al Grau de Medicina UVic-UCC.

El curs vinent, doncs, comença el Cicle Clínic de quatre anys que aportarà el gruix de la formació que ha de permetre que els estudiants assoleixin la condició de metges, tot garantint els coneixements i els estàndards de competència d’acord amb els eixos del nostre projecte pedagògic:

  • Medicina centrada en el pacient
  • Professionalisme mèdic
  • Innovació en educació mèdica
  • Formació integral i col·laborativa
  • Excel·lència tecnològica
  • Internacionalització
  • Recerca i transferència del coneixement
Mapa de la Xarxa Assistencial

Mapa de la Xarxa Assistencial

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte