Skip to main content

Amblàs Novellas, Jordi

Amblàs Novellas, Jordi
Categoria professorat
Titular
Grau on imparteix
Grau en Medicina
Docència
Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives i professor de les assignatures de Medicina Social i Habilitats de Comunicació, Envelliment i Cures Pal·liatives Integrades
Especialitat
  • Cronicitat
  • Fragilitat, complexitat, final de vida, pronòstic
  • Atenció integrada, atenció centrada en la persona
  • Docència y divulgació
Currículum breu

Actualment és professor titular de l’assignatura d’envelliment de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, director d’Atenció Integrada del Departament de Salut, coordinador científic d’envelliment i cronicitat de l’IRIS-CC  i director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC.  Fins a l’actualitat ha publicat més de 75 articles en revistes indexades com British Medical Journal (BMJ), BMJ open, BMJ spc, BMC Geriatrics, Age & Ageing, Palliative Medicine..., amb un impact factor acumulat de 233,81 (JCR), un índex H de 25, I més de 2.600 citacions. També és autor de 15 llibres i capítols de llibre, així com d'una vintena de manuals, documents departamentals i divulgatius. Actualment està dirigint 7 tesis doctorals. 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte