Skip to main content

La mobilitat internacional dels alumnes de 5è i la incorporació de nou professorat, novetats de la Facultat de Medicina per al curs 2020-21

Mireia Cantó, alumna de la Facultat de Medicina de 4t

La mobilitat internacional dels alumnes de 5è i la incorporació de nou professorat, novetats de la Facultat de Medicina per al curs 2020-21

Un dels objectius estratègics que té la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és desenvolupar la seva internacionalització i reforçar la seva presència al món. En aquest sentit, una de les primeres accions -que alhora és una de les principals novetats de la Facultat per al curs 2021-2022- serà la mobilitat internacional dels estudiants de 5è. A partir del proper curs acadèmic s’implantarà l’estratègia de la mobilitat per pràctiques, de manera que els estudiants que ho desitgin podran fer part dels seus estudis -el que equivaldria a l’assignatura de Pràctica Clínica III- en una facultat de Medicina d’una universitat estrangera.

Aquesta mobilitat serà de dos mesos, des de mitjan mes d’abril fins a mitjan mes de juny del 2022. D’una banda és el temps mínim que exigeix el programa Erasmus i de l’altra es garanteix que l’estudiant no es perdrà altres assignatures. El nombre de places que s’oferiran per fer les pràctiques a l’estranger serà d’entre 8 i 22.

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC està contactant amb universitats de tot el món, sobretot de la Unió Europea però també amb universitats d’altres llocs com ara Colòmbia i Suïssa, per signar convenis i poder oferir aquestes places als alumnes. Els convenis són bilaterals, ja que els estudiants de Medicina de la UVic-UCC podran fer les pràctiques en centres estrangers i alhora aquí s’acolliran estudiants estrangers que faran les pràctiques als centres universitaris o col·laboradors de la Facultat de Medicina (CHV, Althaia, Hospital Universitari de la Santa Creu, Hospital de Sant Andreu, CAPs...).

En aquest moment ja hi ha tres convenis signats: amb la Universitat de Lieja (Bèlgica), la Universitat de Varna (Bulgària) i amb la Universitat de Rzeszowska (Polònia). Amb altres universitats s’està en període de negociacions. En aquest aspecte, des de la UVic-UCC es compta amb el suport del Servei de Carreres Professionals i amb l’Àrea de Relacions Internacionals.

La mobilitat dels estudiants és el primer pas per a la internacionalització de la Facultat de Medicina, però l’objectiu final, d’acord amb el Pla Estratègic de la Internacionalització de la UVic-UCC, és anar més enllà amb accions com ara incrementar la mobilitat del PDI i PAS, i intensificar la cooperació internacional en l’àmbit de la recerca i en programes de formació interuniversitària (programes de pregrau i postgrau).

Noves incorporacions de PDI

El proper curs 2021-22 serà el cinquè per a l’alumnat de la primera promoció de Medicina. Per tant, serà el tercer curs del cicle clínic, que té com a característica destacada l’inici d’algunes assignatures medico-quirúrgiques de menor creditatge però de gran especificitat. Això ha comportat obrir convocatòries de professors titulars per a determinades especialitats, de les quals se n’han resolt 4 de les 7 assignatures que s’impartiran.

A les convocatòries de PDI s’han presentat destacats professionals mèdics però finalment el professorat que s’incorporarà a la Facultat el proper curs és el següent: l’especialitat de Neurologia anirà a càrrec del professor Xavier Montalban i Gairin, neuròleg, cap de servei de Neuroimmunologia de l’Hospital Vall d’Hebron i Director del Centre d’Esclerosis Múltiple de Catalunya (CEMCAT). En Traumatologia/Reumatologia, el professor serà Carles Torrens Canovas, traumatòleg, cap de la Unitat d’extremitat superior del Parc Salut Mar. L’assignatura de Dermatologia anirà a càrrec del professor Ramon M. Pujol i Vallverdú, dermatòleg, cap de servei de Dermatologia del Parc Salut Mar. A més a més d’aquestes tres noves incorporacions, impartirà l’assignatura Exploració i Pràctica Clínica III el professor Ramon Pujol i Farriols, metge internista i actual degà de la Facultat de Medicina.

A partir de la seva incorporació immediata s’iniciaran les convocatòries necessàries per completar els equips docents. Queden per resoldre, en breu, les convocatòries de les tres assignatures restants de 5è curs: oftalmologia, otorrinolaringologia i geriatria. També hi haurà noves incorporacions de reforç del professorat a la resta de cursos del grau.

“La categoria acadèmica i professional de les persones escollides, així com la dels professionals que esperem que siguin seleccionats aviat, permet mantenir un alt nivell del PDI de la Facultat de Medicina”, apunta el degà, Ramon Pujol.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte