Skip to main content

La Facultat de Medicina, en procés d’acreditació del grau en Medicina a l’AQU

Estudiants del grau en Medicina

La Facultat de Medicina, en procés d’acreditació del grau en Medicina a l’AQU

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha sol·licitat a l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) l’acreditació del grau en Medicina i actualment està en fase de preparació de la documentació corresponent. Aquesta acreditació, que arriba set anys després de la posada en marxa dels estudis, significa garantir que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada a la memòria de verificació del grau, aprovada per l’AQU abans del seu inici. Totes les titulacions universitàries oficials han de passar per aquest procés d’acreditació abans dels dos anys següents a la graduació de la primera promoció. 

Els estàndards d’avaluació corresponen a sis àmbits: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge i qualitat dels resultats del programa formatiu. A més a més, hi ha tres dimensions optatives que són: desenvolupament i inserció professionals, interacció entre recerca i docència, i internacionalització. 

Un procés en tres etapes 

El procés d’acreditació s’estructura en tres etapes: preparació de la documentació, visita externa i acreditació. Actualment, la Facultat de Medicina està immersa en la primera fase i s’està treballant per preparar tota la documentació que es presentarà a l’AQU, la qual ha triat sis assignatures del grau en Medicina per auditar en més detall. En aquest sentit, s’han constituït sis grups de treball per abordar diferents àrees, des de la governança fins a la qualitat, passant pel currículum i el pla docent, l’avaluació, la gestió acadèmica i el personal.
L’objectiu de la Facultat de Medicina és tenir una primera versió de la documentació el pròxim mes d’abril, una versió final al mes de juny-juliol, i fer la presentació a finals de setembre d’enguany. 

Una vegada s’hagi presentat la documentació, la segona etapa és la visita externa que fa un comitè d’avaluació extern (CAE), nomenat per la Comissió d’Avaluació Institucions i de Programes (CAIP) de l’AQU Catalunya, per comprovar in situ el funcionament de la titulació. Aquesta visita està programada per a finals de desembre de 2024 o principis de gener del 2025. A partir d’aquesta visita, el CAE emet l’informe d’avaluació externa, que recull bones pràctiques i propostes de millora amb l’objectiu que serveixin com a instrument per a la millora contínua del centre. 

La tercera i última fase és l’acreditació. A partir de l’informe de la visita externa al centre on s’imparteix el títol que s’ha d’acreditar i altres evidències de les quals disposi l’AQU, la comissió específica d’avaluació de l’àmbit de la titulació -en aquest cas, Ciències de la Salut- emet l’informe d’acreditació de la titulació. Aquest informe pot ser favorable o desfavorable i s’estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat. Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i l’AQU Catalunya acorden un pla de millora que s’ha d’implantar en un termini màxim de dos anys. 

Una vegada s’obté l’informe d’acreditació, l’AQU Catalunya reconeix, per mitjà de l’emissió d’un certificat i el segell de qualitat corresponent, les titulacions acreditades i acreditades amb excel·lència. L’informe d’acreditació de la titulació posteriorment s’ha de trametre de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu de l’acreditació del títol.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

El conseller Joaquim Nadal en la visita a les noves instal·lacions

El conseller Nadal elogia les noves instal·lacions de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC destinades a docència i recerca

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, ha visitat, aquest matí, les noves instal·lacions de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), destinades a docència i a recerca. Les obres han

L'estudi s'ha fet entre l'IGTP i el Banc de Sang i Teixits

Santiago Roura participa en l'estudi dels primers bioimplants cardíacs per tractar pacients amb infart de miocardi amb cèl·lules mare de cordó umbilical

Els resultats prometedors obtinguts en l'assaig clínic amb un medicament pioner de teràpia avançada anomenat PeriCord, que busca reparar el cor en pacients que han patit un infart, confirma la factibilitat de noves teràpies basades en l'aplicació de cèl·lules mare i l'enginyeria de teixits per

Anna Molas, directora de comunicació de la Facultat de Medicina

Anna Molas: “Hem d’apropar encara més la recerca i el coneixement a la societat”

Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Comunicació Audiovisual, Anna Molas i Subirats compta amb una àmplia trajectòria professional en diversos gabinets de comunicació institucional, política i corporativa. Ha treballat per a diferents polítics, líders, organitzacions governamentals

Estudiants del grau en Medicina

La Facultat de Medicina, en procés d’acreditació del grau en Medicina a l’AQU

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha sol·licitat a l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) l’acreditació del grau en Medicina i actualment està en fase de preparació de la documentació corresponent. Aquesta acreditació, que arriba set anys després de la posada en marxa

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte