Skip to main content

Salutació del rector

La universitat és la forma organitzada i sistemàtica de generar i transmetre coneixement. Catalunya disposa de grans i prestigioses universitats, i d'universitats més petites, també molt prestigioses. La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya forma part de les segones i es caracteritza per tenir seus a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Barcelona, en un entorn i un ambient ideals per a l'estudi, i per ser una universitat de relació. El seu lema «Qualitat acadèmica, qualitat humana», posa de manifest la importància que donem a la formació i a la relació entre alumnat i professorat, dos fets que van estretament lligats i que sovint només són possibles en les universitats menys massificades.

La relació personal entre professorat i estudiants és la base d'un ensenyament que té en compte les aptituds i requeriments de cada alumne, el seu procés d'aprenentatge i la seva evolució com a persona. Aquest model acadèmic basat en la formació integral de l'estudiant només és possible partint de grups-classe reduïts que permeten una atenció individualitzada que facilita el desenvolupament personal i professional dels i les estudiants.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya dona als seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa, a través de diversos serveis, per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes, el Patronat de la qual el conformen representants dels ajuntaments de Vic, Manresa, Granollers, Manlleu, Figueres i altres ajuntaments de l'entorn, de la Generalitat de Catalunya i de la societat civil. Amb aquest model propi de control públic i gestió privada, la nostra universitat s'ha dotat d'un sistema de gestió eficient, responsable i àgil.

La voluntat de servei públic de la Universitat es manifesta –entre altres característiques– en el fet que té subscrit un contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, i que participa en el sistema general de Preinscripció Universitària.

Confio que el nostre web et serveixi d'orientació en tot allò que et calgui saber de la nostra universitat i, si t'interesa una informació més personalitzada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon o a visitar-nos personalment.

Josep Eladi Baños
Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 

 

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte