Skip to main content

Beques i ajudes generals

Beques i ajudes generals

Objecte de la beca

Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars, es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula i per als quals perilli, en conseqüència, la continuïtat dels estudis.

Sol·licitants

Alumnes matriculats al Grau de Medicina el curs acadèmic 2022-2023.

Quan es pot demanar?
  • Convocatòria 1r curs: (pendent dates).
  • Convocatòria de renovació: (pendent dates).
Contacte

Per qualsevol qüestió, contacta amb beques@uvic.cat

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants

Objecte de la beca

Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar a l’Estat Espanyol. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Pels alumnes de 1r curs la nota mínima per obtenir beca és de 5 (fase general).

Termini de presentació de la sol·licitud:
  • Del 27 de març al 17 de maig de 2023
Per a més informació, consulta

L'apartat de beques generals per als estudis de Grau

Objecte de la beca

Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar al País Basc. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants de Medicina

Objecte de la beca

Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar ajuts de fons social per els estudiants del Grau de Medicina matriculats el curs acadèmic 2022-2023 que per motius econòmics, socials o familiars, es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula i per als quals perilli, en conseqüència, la continuïtat dels estudis. 

Sol·licitants

Alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs matriculats al curs acadèmic 2022-2023.

Com sol·licitar-la

La sol·licitud s’ha d’omplir a través de l’Autoservei de Beques del Campus Virtual en els terminis establerts en aquesta convocatòria. La documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en format PDF en el mateix moment en què es tramita la sol·licitud.

Quan es pot demanar

 

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants de Medicina

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte