Skip to main content

Beques i ajudes generals

Beques i ajudes generals

Objecte de la beca

Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars, es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula i per als quals perilli, en conseqüència, la continuïtat dels estudis.

Sol·licitants

Alumnes matriculats al Grau de Medicina el curs acadèmic 2022-2023.

Quan es pot demanar?
  • Convocatòria 1r curs: del 27 de juny al 30 d’octubre de 2022.
  • Convocatòria de renovació: (pendent dates).
Contacte

Per qualsevol qüestió, contacta amb beques@uvic.cat

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudian

Objecte de la beca

Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar a l’Estat Espanyol. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Pels alumnes de 1r curs la nota mínima per obtenir beca és de 5 (fase general).

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants de Medicina

Objecte de la beca

Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar al País Basc. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants de Medicina

Objecte de la beca

Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar ajuts de fons social per els estudiants del Grau de Medicina matriculats el curs acadèmic 2022-2023 que per motius econòmics, socials o familiars, es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula i per als quals perilli, en conseqüència, la continuïtat dels estudis. 

Sol·licitants

Alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs matriculats al curs acadèmic 2022-2023.

Com sol·licitar-la

La sol·licitud s’ha d’omplir a través de l’Autoservei de Beques del Campus Virtual en els terminis establerts en aquesta convocatòria. La documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en format .pdf en el mateix moment en què es tramita la sol·licitud.

Quan es pot demanar

Pendent de confirmació.

Per a més informació, consulta

L’apartat de beques per als estudiants de Medicina

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte