Skip to main content

Roberto Elosua: "La meva incorporació com a degà va lligada a la implantació dels graus en Odontologia i Audiologia General, que responen a la necessitat de la societat de professionals en aquestes àrees"

Roberto Elosua, degà de la Facultat de Medicina

Roberto Elosua: "La meva incorporació com a degà va lligada a la implantació dels graus en Odontologia i Audiologia General, que responen a la necessitat de la societat de professionals en aquestes àrees"

Roberto Elosua és catedràtic d’Epidemiologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, coordinador del grup de recerca Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1997, és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La seva recerca se centra en l’estudi de l’epidemiologia i de les bases genètiques de les malalties cardiovasculars i els seus factors de risc. El maig de 2022 va ser nomenat degà electe de la Facultat de Medicina, càrrec que ha exercit aquest curs al costat del degà sortint, Ramon Pujol, fins que ara n'ha assumit el relleu en solitari.

Coincidint amb la primera graduació del grau en Medicina, has agafat el relleu del Dr. Ramon Pujol al capdavant del Deganat de la Facultat. Com ha estat aquest relleu?

Nosaltres hem utilitzat un model de relleu molt estès a les societats científiques, però que no és habitual al món universitari: la convivència durant un curs acadèmic d’un degà i un degà electe. Crec que l’experiència ha sigut molt positiva. Personalment, m’ha permès conèixer el dia a dia de la facultat des de la posició de màxima responsabilitat acadèmica, i ha sigut fàcil per la bona sintonia amb el Dr. Pujol. Amb vista al futur és important planificar i consensuar la transició de responsabilitats, i revisar si es podria reduir a un període més curt.

El Dr. Ramon Padrós deia durant l’acte de graduació que continuen faltant metges, a la vegada que cada any queden fora de la titulació estudiants que voldrien fer aquests estudis. No és una contradicció?

Sí, és una contradicció del nostre sistema. Quan jo em vaig graduar hi havia un excés de metges i ara en falten. Crec que s’ha de planificar l’accés al sistema universitari pensant en les necessitats futures del sistema sanitari i considerant que els estudiants que inicien avui el grau de Medicina s’incorporaran al sistema sanitari d’aquí a onze anys. Dintre d’aquestes necessitats s’ha de considerar el relleu generacional, l’envelliment de la població, la incorporació de noves tecnologies i les responsabilitats dels diferents professionals sanitaris.

Què significa per a la Facultat aquesta primera promoció de metges?

Per a la Facultat representa una fita molt important: hem pogut desplegar un grau en Medicina a la Catalunya central amb èxit. A l’inici hi havia veus que dubtaven del nostre projecte i del model. No ha estat fàcil i aquí hem de fer un reconeixement molt especial al PDI, al PAS i als metges col·laboradors. Sense el seu treball, il·lusió i compromís, aquest somni no hauria estat possible.

També per a les institucions sanitàries del territori representa una gran oportunitat per incloure la docència universitària en les activitats dels seus professionals.

Quins són els trets diferencials que fan atractius els estudis de Medicina de la UVic-UCC respecte als d’altres llocs?

Jo n'identificaria diversos: el model pedagògic, basat en la seqüencialitat de les assignatures i la participació activa de l’estudiant amb treball individual i en equip, i l’aprenentatge basat en casos clínics com a element nuclear del model; la formació integrada per aparells i sistemes per facilitar la comprensió i el coneixement de la globalitat del cos humà en condicions de salut i de malaltia; un model de pràctiques que permet a l’estudiant el contacte proper amb el pacient en diferents nivells assistencials per conèixer l’ofici de ser metge, basat en el professionalisme i humanisme; una formació generalista dels estudiants amb una visió individual, comunitària i global dels problemes de salut, amb esperit crític, i per acabar, l’atenció personalitzada a l’estudiant.

Dos dels principals reptes que tindrà la Facultat de Medicina el curs vinent són la implantació dels graus en Odontologia i Audiologia General. Per què aquests dos? Què aportaran al conjunt de la Facultat?

Sí, la meva incorporació com degà va lligada a dos nous graus. La implantació d’aquests graus respon a la necessitat de la societat de professionals en aquestes dues àrees. El grau en Odontologia serà un grau oficial i formarà professionals per millorar la salut bucodental de les persones i atendre una societat cada vegada més envellida i amb més patologies degeneratives, però també per fer prevenció des de la infància i oferir la visió comunitària.

Per altra part, el grau d’Audiologia General comença com un grau propi i és una aposta estratègica de la Facultat. L’Organització Mundial de la Salut estima que l’any 2050 hi haurà 2.500 milions de persones amb algun grau de pèrdua auditiva i 700 milions (575 milions d’adults i 125 milions de nens) necessitaran algun tipus de rehabilitació (1 de cada 10 persones). Per atendre a aquesta població, a més a més dels otòlegs i audioprotètics, necessitarem audiòlegs per a l’estudi de la funció auditiva d’aquestes persones.

Sabem que la internacionalització de la Facultat és un tema que us ocupa o us preocupa. Com penses enfocar aquest aspecte durant el teu mandat?

Aquest tema ens ocupa. Hem d’anar alineats amb el pla estratègic definit pel Vicerectorat de Relacions Internacionals de la nostra Universitat. En aquest moment ja hem implementat tot el programa de mobilitat de pràctiques dels estudiants de Medicina, i aproximadament un 40-50% dels estudiants accedeixen a aquesta mobilitat. Hem de continuar enfortint les relacions amb altres universitats en temes de docència (en línia o presencial) i recerca. A més a més, haurem d’incorporar els nous graus en aquesta internacionalització. Aquesta col·laboració serà especialment important en el grau en Audiologia General que és oficial en molts països europeus.

Quins altres reptes té al davant la Facultat de Medicina a llarg termini?

Tenim molts reptes per als pròxims anys. Hem de consolidar el grau de Medicina; aquesta consolidació ha de mantenir els trets fonamentals del grau, ha d’arrelar la facultat al territori i a les seves institucions sanitàries, hem de revisar el pla d’estudis, estar atents a la innovació del model pedagògic amb la incorporació de noves tecnologies i la intel·ligència artificial. I no podem renunciar al cofinançament del grau en Medicina per part del Govern per reduir el cost de la matrícula. També, hem de desplegar els dos nous graus amb èxit i obtenir el reconeixement oficial del grau en Audiologia General.

Així mateix, la facultat ha de ser un element clau de l’IRIS-CC per potenciar la recerca en salut des del territori. I també, ha de ser un pol d’atracció per a professionals que vulguin venir als centres d’atenció primària i hospitalària de la Catalunya central.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte