Skip to main content

Més de 70 docents de la UVic-UCC són professionals del CHV i la FHSC

Docents de la UVic-UCC que també són professionals del CHV i la FHSC

Més de 70 docents de la UVic-UCC són professionals del CHV i la FHSC

L’inici del curs acadèmic a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) comptarà un any més amb la col·laboració dels centres sanitaris del territori en la formació dels estudiants de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut. Aquest setembre, la primera promoció dels alumnes de Medicina començarà la formació de sisè, l’últim curs del grau, el que suposarà la participació de nous professionals sanitaris del CHV i la FHSC com a docents de les assignatures que s’imparteixen per primer cop. Aquest curs, més de 70 professionals de les dues institucions formaran estudiants a les facultats.

Aquest curs 2022-2023, 30 professionals exerciran com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres 41 ho faran a la Facultat de Medicina.

La formació dels estudiants de Medicina, Infermeria i altres disciplines de les Ciències de la Salut (Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia...) també es realitza als centres sanitaris, a través de les diverses pràctiques curriculars. Aquest curs,  els hospitals i residències del CHV i la FHSC rebran més de 600 estades d’alumnes.  Els col·laboradors docents, els professionals que des del seu lloc de treball donen suport a les pràctiques de les diverses assignatures que es fan a cada servei hi tenen un paper important. Actualment, molts dels professionals de les dues institucions tenen un rol en el desenvolupament de les pràctiques tant per als alumnes de grau com per als de postgrau, màsters i cicles formatius. En l’àmbit dels estudis de medicina per primer cop s’incorpora una nova figura que és el col·laborador docent a l’aula. Aquest perfil correspon a professionals de l’àmbit mèdic que donen suport a les pràctiques i que s’integren més a la Facultat per donar suport a la part teòrica dels estudis. Dos dels nostres metges començaran aquesta tasca.

La coordinació entre les institucions sanitàries i la universitat serà un any més imprescindible per fer possible una formació universitària completa, propera i de qualitat per als sanitaris del futur.

Podeu llegir l'entrevista al degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC sobre el paper del CHV i la FHSC en el desenvolupament del centre universitari en aquest enllaç.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte