Skip to main content

La Comissió d’Igualtat de la FESS es fixa com a objectiu per al pròxim curs guanyar més visibilitat

Estudiants de la Facultat de Medicina. Imatge d'arxiu.

La Comissió d’Igualtat de la FESS es fixa com a objectiu per al pròxim curs guanyar més visibilitat

La Comissió d’Igualtat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), constituïda el desembre de 2021 amb l’objectiu d’adaptar el III Pla per a la Igualtat de gènere 2022-2025 de la UVic-UCC a les seves pròpies especificitats, s’ha fixat com a prioritat per al pròxim curs 2024-2025 tenir més visibilitat entre la comunitat educativa i guanyar agilitat en l’actuació per a aquells casos de discriminació per raons de gènere que es puguin produir a la Facultat de Medicina. La Comissió de la FESS dona suport als graus en Medicina, Audiologia General i Odontologia mitjançant un pla pràctic i operatiu que inclogui accions concretes que permetin una implementació real i una avaluació continua.

Per assolir el propòsit del III Pla, la Comissió d’Igualtat està organitzada en set àmbits de treball. El primer és la igualtat d’oportunitats i la responsabilitat social. El segon és l’activitat acadèmica (recerca, docència de cicle bàsic i docència de cicle clínic). El tercer és el de comunicació, imatge i llenguatge. El quart, el de representació i participació institucional de les dones. El cinquè, el d’accés, promoció i desenvolupament professional. El sisè fa referència a la corresponsabilitat en la vida laboral, personal i familiar. Finalment, el setè és el de prevenció i erradicació de la violència de gènere. 

La Comissió d’Igualtat compta amb representants del PAS, PDI, del comitè d’empresa, de la direcció i estudiants. Actualment, s’està treballant per incorporar representativitat dels graus en Audiologia General i Odontologia. De manera regular, la comissió es reuneix dos cops l’any, tot i que des de cada àmbit es treballa de forma autònoma els objectius fixats.

Sota el paraigua de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC

Durant aquests dos anys i mig d’existència de la Comissió s’han prioritzat dos objectius. D’una banda, revisar els plans d’estudis del grau en Medicina per aconseguir un aprenentatge de pràctica clínica i de recerca amb visió de perspectiva de gènere. De l’altra, elaborar el circuit de prevenció, detecció i actuació precoç en els supòsits de discriminació i assetjament a la FESS.

La Comissió d’Igualtat treballa sota el paraigua de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC, amb la qual s’està en contacte permanent, pel que fa a la transmissió d’incidències i gestions que es realitzen perquè les facultats siguin espais lliures d’actituds i conductes tipificables com a discriminació o assetjament.

Aquesta comissió està coordinada per Susanna Vilaseca, PDI de la Facultat de Medicina a l’assignatura de Reproducció Humana des del 2020, ginecòloga d’especialitat i cap d’estudis del Consorci Hospitalari de Vic. Vilaseca defensa que “només amb un diàleg franc i obert entre tots i totes es pot aconseguir un entorn respectuós, on tothom pugui reflexionar, aprendre i millorar”.

En aquest sentit, un altre dels objectius per al pròxim curs és recollir i sistematitzar totes les accions que s’han dut a terme des de l’àmbit 2 (activitat acadèmica) per integrar la perspectiva de gènere als plans formatius per poder-ne fer un seguiment, plantejar possibles línies de recerca i crear una marca pròpia de la Facultat de Medicina.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte