La Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i la Fundació Althaia signa un conveni amb la Yale University

La Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i la Fundació Althaia signa un conveni amb la Yale University

La Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i la Fundació Althaia han signat un conveni de col·laboració amb la Yale University de Connecticut, concretament amb el departament de Psiquiatria de la seva Facultat de Medicina. Aquesta universitat nord-americana és un referent internacional en l’àmbit de la salut mental, sobretot en el camp de la promoció del recovery com a tècnica d'atenció de pacients afectats per trastorns mentals i addiccions. Alhora, la Càtedra també ha entrat a formar part de la xarxa International Recovery and Citizenship Collaborative (IRCC).

En virtut d’aquest conveni es posaran en marxa diverses iniciatives, com la promoció de relacions acadèmiques, científiques i professionals entre ambdues institucions, l’intercanvi de coneixement i la promoció del debats acadèmics i científics. També està previst que investigadors de la Càtedra de Salut Mental i del Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de Yale desenvolupin projectes d'investigació conjunts i comparteixin tasques de docència i transferència de coneixement a nivell de grau, màster i doctorat. Finalment, es contempla l’intercanvi d'estudiants, acadèmics i professionals entre ambdues institucions i la recerca de fonts de finançament compartides.

Recerca conjunta en recovery i projectes peer to peer

Per al director executiu de la Càtedra de Salut Mental, Pere Bonet, aquest conveni suposa un pas de gegant tant per a la UVic-UCC com per a la Fundació Althaia en matèria de salut mental perquè “ens permet entrar en un procés d’internacionalització i treballar en projectes pioners”. Bonet també ha valorat molt positivament que l’acord sigui amb la Yale University, pel seu lideratge mundial en la investigació en recovery, i pel fet de ser el primer cop que “un organisme de l’Estat espanyol participa en projectes peer to peer en el marc de la recuperació”.

En aquest cas, la tècnica del peer to peer, o pràctica d'iguals, consisteix a desenvolupar una estratègia d’agents de suport entre iguals en el procés de recuperació de pacients amb malalties mentals. Més en concret, persones que han patit prèviament problemes de salut mental s’integren en equips professionals o en projectes que atenen pacients amb els mateixos problemes, per tal que els facin acompanyament i actuïn com a referents. Aquest àmbit de recerca és comú entre les dues parts signants del conveni.

La formalització de l’acord ha tingut lloc mesos després de la visita de Pere Bonet a la Yale University, el novembre de l’any passat. En el transcurs de la seva estada va mantenir diverses sessions de treball amb el professor titular de Psiquiatria de la Facultat de Medicina, Dr. Larry Davidson, i membres del seu equip, entre els quals el doctor Michael Rowe, director de IRCC

Fotografia: El Dr. Pere Bonet (COMBarcelona)

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte