Jordi Amblàs engega les ‘Històries de l’avi Ton’, una sèrie de clips divulgatius sobre pacients geriàtrics amb necessitats complexes

Jordi Amblàs engega les ‘Històries de l’avi Ton’, una sèrie de clips divulgatius sobre pacients geriàtrics amb necessitats complexes

El grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RGCat) ha posat en marxa les ‘Històries de l’avi Ton’, una sèrie de clips divulgatius que tenen per objectiu donar eines a professionals i estudiants per desenvolupar un model d’atenció eficaç en persones amb complexitat. Setmana rere setmana, en aquests vídeos s’anirà aprofundint en diversos aspectes que formen part del diagnòstic i tractament dels pacients amb necessitats d’atenció complexes en l’àmbit de la geriatria. La iniciativa la impulsa Jordi Amblàs, coordinador general del grup de recerca, director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives i professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Aquesta setmana s’ha fet públic el primer vídeo, que com tota la resta parteix del personatge inventat de l’avi Ton, una persona gran amb necessitats complexes d’atenció perquè té múltiples malalties i condicions cròniques de salut, no té recursos econòmics ni suport familiar i l’atenen des de diferents equips mèdics. El clip utilitza el seu cas tipus per explicar de forma didàctica el concepte de complexitat aplicat en l’àmbit de la salut i per definir el perfil dels pacients mb necessitats complexes d’atenció, concretament en l’àmbit geriàtric. Entre d’altres, hi enumera de forma detallada els factors sanitaris i socioculturals que afecten l’atenció mèdica i la salut de les persones grans, que sovint no es presenten de forma aïllada sinó interrelacionada. També explica com cal plantejar, pas a pas, una estratègia eficaç a l’hora de fer el diagnòstic i l’atenció dels pacients crònics complexos.

La complexitat de l’atenció personalitzada

Per saber quin camí escollir a l’hora de fer el diagnòstic i tractament del pacient “s'ha de saber quin és el perfil de la persona que s’està tractant, en el que s’anomena el cribratge poblacional”, explica Amblàs en el vídeo. És per això que cal tenir en compte totes les condicions que aquesta persona reuneix, fent una atenció especial a tres grans tipus de complexitat: en primer lloc, la clínica, és a dir, “aquella que es presenta en les persones amb múltiples malalties cròniques i deteriorament a causa de l’edat, i que genera dificultats en el diagnòstic del pacient i en les decisions de tractament”. El segon gran factor és la complexitat social, que fa referència als aspectes socioculturals com la pobresa o les condicions familiars. “Aquests condicionants fan que algunes persones grans es trobin en una situació crítica perquè pateixen pobresa, falta de suport familiar o altres mancances de naturalesa humana de primera necessitat”, apunta l’expert. El tercer factor de complexitat que s’hi detalla fa referència al sistema de salut, i mostra el fet que “un pacient pot ser tractat per diversos equips mèdics diferents que sovint no estan coordinats entre si”.

El diagnòstic situacional i el tractament especialitzat

El clip mostra els passos necessaris per elaborar un pla d’atenció detallat per a aquests pacients, que consisteix en un diagnòstic social, és a dir, “l’estudi de tots els factors que poden estar alterats en el pacient” i que poden ser cognitius, socials, emocionals, clínics, funcionals, nutricionals i de síndromes geriàtrics, però que en cada pacient seran únics.

“Una correcta detecció d’aquests factors ajudarà els sanitaris a desenvolupar un pla d’atenció personalitzat”, diu Amblàs al clip, recordant que aquest és el tercer i últim pas a seguir, en el qual “el pacient rebrà tractament en funció de les seves necessitats”. Segons el metge, investigador i professor, “un 5% de la població requereix un tractament personalitzat i ajustat a

les seves necessitats, però el cost que aquest petit percentatge suposa per al sistema s’aproxima a la meitat del pressupost”. Amblàs ha explicat que els vídeos s’havien d’adreçar inicialment alumnes de la UVic-UCC, però que el projecte ha acabat més enllà: “ha tingut molt bona rebuda i estic segur que els vídeos serviran per a un ventall molt més gran de població”. Tots els clips s’aniran penjant de forma progressiva al canal de Youtube del C3RGCat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte