Skip to main content

Joan Manuel Díaz: “L’augment de les places de Medicina en un 15% que va començar aquest curs pot pal·liar en part el dèficit de professionals a llarg termini”

Joan Manel Díaz, vicedegà del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC

Joan Manuel Díaz: “L’augment de les places de Medicina en un 15% que va començar aquest curs pot pal·liar en part el dèficit de professionals a llarg termini”

Joan Manuel Díaz és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB (1986). Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB (2008 – Morbimortalitat cardiovascular en trasplantament renal). Màster en Direcció d’institucions sanitàries (2014), actualment és professor titular de Medicina, coordinador del cicle clínic i vicedegà el grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Especialista en Nefrologia, és cap d’Unitat de Diàlisi del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

-Quines són les principals funcions que desenvolupa el vicedegà del grau en Medicina i per quin motiu, durant aquest curs 2023-2024, s’ha creat aquesta figura?

El motiu de crear-se la figura del vicedegà del grau en Medicina està relacionat amb el desplegament de dos nous graus a la Facultat de Medicina (Odontologia i Audiologia) durant aquest curs acadèmic, amb la missió de recolzar i enfortir el deganat de la Facultat que és comú als tres graus.

La funció principal és analitzar i impulsar accions transversals que afectin a tot el grau en el marc general de la planificació, impartició i avaluació de les assignatures, així com representar al grau de Medicina com a coordinador de titulació dintre dels òrgans de govern de la UVIC-UCC on sigui necessari.

-Com a coordinador del cicle clínic del grau en Medicina, càrrec que també exerceixes, creus que caldria modificar algun aspecte del cicle tal com està plantejat actualment?

En aquests moments, estem en ple procés d’acreditació del grau de Medicina. Després s’iniciarà una revisió del pla d’estudis sense preveure grans canvis en el cicle clínic, a banda de petites millores puntuals. No obstant això, caldrà reforçar la integració de coneixements entre disciplines bàsiques i clíniques i millorar el judici clínic de l’alumnat.

-Dins el cicle clínic, quines són les principals diferències que s’aprecien entre les inquietuds dels estudiants que cursen 3r i els que fan 6è?

Els estudiants de 3r comencen el cicle clínic amb alguns elements diferenciats respecte al cicle bàsic. 

En primer lloc, la promoció es divideix en dos grups, la meitat dels estudiants cursaran els estudis a la UDT Vic i l’altra meitat a la UDT Manresa, la qual cosa implica un canvi important per l’estudiantat.

En segon lloc, canvien alguns aspectes de metodologia docent dels ACC (Aprenentatge basat en Casos Clínics) i dels tallers, comencen les pràctiques clíniques i les activitats periòdiques de simulació lligades a l’assignatura d’Exploració I i de les altres quatre assignatures troncals del curs. Per aquests motius, les seves inquietuds impliquen adaptar-se a aquests canvis de la metodologia docent i a familiaritzar-se amb el contacte amb el món assistencial. En aquesta etapa tenen un PDI tutor-mentor que els hi ajudarà en tot aquest període d’adaptació al cicle clínic esmentat.

En canvi, les inquietuds dels estudiants de 6è passen fonamentalment per acabar les assignatures del curs, aprofitar l’últim període de pràctiques clíniques, elaborar el treball de fi de curs i començar la preparació de l’examen MIR que culminaran un cop estiguin graduats.

-A les portes de la graduació de la segona promoció d’estudiants de Medicina i en ple procés d’acreditació del grau en Medicina, penses que caldria revisar algun punt d’aquesta titulació amb vista als pròxims anys?

Caldria revisar algunes assignatures de 15 crèdits, en el sentit de dividir-les i definir assignatures amb un màxim de 10-11 crèdits que puguin abordar millor la consecució dels objectius d’aprenentatge d’aquestes. 

Com ja he comentat, també seria interessant reforçar la integració de les assignatures bàsiques i clíniques per aconseguir un aprenentatge que vagi des de la biologia molecular a la clínica.

-La creació d’una Facultat de Medicina per part de la UPC el curs 2026-2027 pot canviar d’alguna manera el mapa universitari pel que fa a l’oferta d’aquests estudis?

Suposarà la creació de més places de formació per alumnes de Medicina a Catalunya, però en principi no hauria de canviar el mapa universitari significativament. En el nostre cas ens afectarà en el sentit que hi haurà més oferta d’universitats públiques amb un preu de matrícula molt inferior al nostre, i això ens obligarà a continuar apostant per la qualitat i excel·lència de la nostra formació i per intentar reduir el cost de la nostra matrícula.

-La manca de professionals mèdics per als pròxims anys a Catalunya és una evidència. En la teva especialitat, Nefrologia, per què creus que no hi ha més estudiants interessats en aquest àmbit? Com caldrà suplir aquest dèficit de metges i metgesses? 

Amb relació a l’especialitat de Nefrologia, cada any s’ocupen totes les places ofertes tant a Catalunya com a la resta d’Espanya i, en aquests moments els residents que van acabant l’especialitat tenen feina habitualment.

En relació amb la suplència del dèficit de professionals mèdics en els pròxims anys, és difícil respondre des de la meva posició de vicedegà atès que és un problema d’alta política sanitària, però l’augment de les places de Medicina en un 15% que va començar en aquest curs acadèmic pot pal·liar-lo en part aquest dèficit a llarg termini. 

D’altres mesures necessàries podrien ser augmentar les places de MIR i retenir els futurs especialistes al territori millorant les seves condicions professionals no només econòmiques sinó també de recursos assistencials i de recerca.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte