Skip to main content

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de Qualitat de la UPC (2005-2018) i a l’Àrea de Qualitat del Campus Vic de la UVic-UCC (2018 – 2020) en les àrees d’anàlisi de dades i elaboració d’indicadors i quadres de comandament, avaluació de titulacions i avaluació de professorat.

També ha format part de comissions d’avaluació de l’AQU, ha participat en estades internacionals per promoure els coneixements de qualitat dins l’àmbit universitari i ha impartit cursos i ponències sobre indicadors i quadres de comandament.

Abans d’arribar a la Facultat de Medicina havia estat responsable de gestió acadèmica de l’EPSEM (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa del 2020 al 2023). A la Facultat de Medicina és la responsable de la secretaria acadèmica i coordino les tasques de recepció, consergeria i manteniment.

-Des de l’octubre de 2023 ets la responsable de la secretaria acadèmica de la Facultat de Medicina. Quines són les principals tasques que desenvolupes en el teu dia a dia?

En el meu dia a dia coordino les tasques de l’equip i vetllo perquè la informació flueixi entre tothom. És molt important que qui fa atenció a l’estudiant i al professor (ja sigui des de recepció com des de secretaria, des de la Unitat Docent de Vic o des de la Unitat Docent de Manresa) tingui la màxima informació per poder treballar correctament i donar una bona atenció a l’estudiant i al professor.

Per desenvolupar la meva feina treballo braç a braç sobretot amb la cap d’estudis i la direcció de la Facultat.

Com que els processos que gestionem des de secretaria són cíclics, també és important fer una bona planificació dels pròxims tràmits per poder-nos avançar en la seva gestió.

-Quins són, ara mateix, els reptes més importants que ha d’afrontar la secretaria acadèmica d’una facultat com aquesta, que ha passat a oferir tres titulacions?

Estem acostumats a donar atenció als estudiants del grau en Medicina. Aquest curs s’ha afegit l’atenció a estudiants dels nous graus en Odontologia i Audiologia General. En aquest sentit, per la Secretaria els reptes més importants que tenim és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus, i també el suport a docents i estudiants que físicament es troben a campus diferents, Vic i Manresa, i créixer mantenint la cohesió i el bon ambient de treball actual.

-Anteriorment havies estat cap de la Unitat de Gestió Acadèmica a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. Quines són les principals diferències que has observat amb l’anterior ocupació?

Principalment he trobat dues diferències. D’una banda el suport a la docència. La Facultat té un perfil concret de professorat, per això ha apostat per crear un equip propi de suport a la docència, que juntament amb UDUTE (la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa) pretén facilitar la gestió al docent i professional assistencial per garantir l’excel·lència acadèmica.

El professorat valora molt positivament poder comptar amb el suport d’un equip transversal que l’ajuda en la gestió de la docència.

L’altre tret diferenciador de la Facultat és la distribució de la docència entre la UDT Vic i la UDT Manresa. Aquest és un dels reptes de la secretaria, poder oferir servei a les dues UDT.

-La UVic-UCC no t’és una universitat desconeguda, ja que del 2018 al 2020 hi havies treballat fent tasques d’anàlisi i gestió de dades. Per què vas decidir tornar-hi? 

Vaig decidir fer el canvi davant del repte que suposa la Facultat de Medicina. És una facultat molt jove i dinàmica amb gran projecció de futur i reptes interessants d’assolir, com la implantació de nous graus, cada un amb un format diferent.

-Des del punt de vista acadèmic, quin futur li preveus a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC?

Des del punt de vista acadèmic, la Facultat encara està en procés de creixement i consolidació, amb el desplegament dels nous graus i també amb l’oferta de formació contínua que s’està implantant.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte