Skip to main content

El sistema universitari català comença a treballar en la preparació d’una PAP per als estudis de Medicina de cara al curs 2022-2023

El sistema universitari català comença a treballar en la preparació d’una PAP per als estudis de Medicina de cara al curs 2022-2023

El sistema universitari català ha començat a treballar en la preparació d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per als estudis de Medicina que s’implementaria per a l’estudiantat de nou accés del curs 2022-2023. L’objectiu de la futura PAP és assegurar el component humanístic en el perfil dels estudiants ja que, actualment, l’accés a aquest grau es basa únicament en les altes qualificacions requerides. La proposta d’implementar una PAP per accedir al grau de Medicina sorgeix del Grup de Treball per a la Millora dels Estudis de Medicina, creat al si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb la finalitat de proposar actuacions de millora en la formació universitària d’aquest àmbit per fer front als reptes emergents en l’àrea de la salut.

En la Junta del CIC, celebrada el passat 30 d’abril, es va informar d’aquesta proposta així com de la designació de Joan San Molina, actual degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG), com a coordinador de la PAP i, per tant, com la persona que vetllarà per al seu procés d’implementació.

La proposta del grup és que es el disseny de la PAP de Medicina reculli sis grans eixos competencials relacionats amb els valors de la professió per fer front a les necessitats i als reptes emergents en l’àmbit de la salut: en primer lloc l'orientació al pacient i ciutadà (comunicació, empatia, servei, respecte, altruisme, no discriminació, atenció centrada en el pacient, apoderament, compassió); en segon lloc, la col·laboració professional (lideratge, treball en equip, respecte, participació...); en tercer lloc, professionalisme (actualització de coneixements, erudició, rendició de comptes, compromís social, responsabilitat social, capacitat de millora); en quart lloc, actitud personal (honestedat, transparència, resiliència, fiabilitat, superació de la frustració, autocontrol); en cinquè lloc, els valors ètics com ara la integritat, la capacitat de deliberació, o la responsabilitat en la presa de decisions difícils; i, finalment, l'orientació social, es a dir, la competència cultural, les habilitats socials o la capacitat de resolució de conflictes entre d'altres.

La PAP de Medicina serà complementària a la Prova d’Accès a la Universitat (PAU) i, segons la proposta inicial, es faria abans de la Selectivitat i tindria com a resultat la formulació de superació o no superació. Els estudiants que superessin la PAP optarien al grau en Medicina escollit en funció de la qualificació obtinguda a la PAU, a través del procediment habitual de preinscripció i assignació.

El calendari amb el que es treballa actualment es realitzar la primera edició de la PAP de Medicina l’any 2022 per als estudiants de nou accés del curs 2022-2023. La PAP consistirà en mesurar les habilitats no cognitives i, en base a les experiències internacionals, la integrarien dues proves complementàries: una prova que mesuraria el raonament crític basada en escenaris de l’àmbit social i de les humanitats;  i una altra que avaluaria les habilitats interpersonals i els valors professionals basada en el judici de situacions específiques (SituationalJudgement Test, SJT).

No obstant això, no es descarta la possibilitat d’una tercera prova per mesurar més específicament característiques de la personalitat de cada aspirant, per afinar al màxim en l’encaix del perfil professional d’acord amb els eixos competencials requerits. Durant els dos anys fins a la implementació definitiva de la PAP Medicina, es treballarà en els formats i els continguts perquè s’adeqüin a la realitat de l’entorn català. També es preveu fer proves pilot amb estudiants de Medicina dels dos primers cursos, així com entre una mostra de candidats voluntaris que apliquin el pròxim any.

Comparteix a les xarxes:


Notícies

Gemma Amblàs

Gemma Amblàs: “Un dels reptes més importants que tenim l’equip de secretaria acadèmica és l’atenció als diferents perfils d’estudiants dels diferents graus”

Gemma Amblàs és enginyera tècnica informàtica (UPC, 2005) i llicenciada en comunicació audiovisual (UOC, 2010). Es va especialitzar en anàlisi de dades (Postgrau en Tecnologies de Business Intelligence UOC) i té més de 20 anys d’experiència en l’àmbit universitari. Ha estat treballant a l’Àrea de

Estudiants de la 1a promoció del grau en Medicina

Quatre estudiants de la Facultat de Medicina publiquen articles científics relacionats amb el seu treball de fi de grau

Els treballs de fi de grau (TFG) del curs 2023-2024 de quatre estudiants del grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han acabat convertint-se o sent la base de diversos articles científics. Es tracta dels treballs que han realitzat Roger Benet

Primer Claustre de la Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina celebra el primer Claustre

La Facultat de Medicina ha celebrat el primer Claustre ordinari corresponent al curs 2023-2024. El degà de la facultat, Roberto Elosua, va encapçalar la sessió que va comptar amb l’assistència presencial i telemàtica de PDI, PAS i representants dels estudiants.

El degà va iniciar el

Els quatre catedràtics de la Facultat reconeguts el curs 2023-2024

Catedràtics de la Facultat de Medicina, reconeguts professionalment en el transcurs d’aquest curs

Els catedràtics de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Elena Carreras, Xavier Gómez-Batiste, Xavier Montalban i Josep Tabernero han estat mereixedors de diversos premis i distincions en el transcurs d’aquest curs 2023-2024.

La Dra. Elena Carreras, catedràtica d’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte