Laboratori d'Anatomia Clínica i Virtual

T'interessa utilitzar els nostres recursos del Laboratori de Dissecció d'Anatomia Clínica i Virtual?

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC posa a disposició dels docents, estudiants i investigadors d’altres facultats de la UVic-UCC, el Laboratori d'Anatomia Clínica i Virtual, amb l'objectiu d'afavorir els processos d'ensenyament-aprenentatge, l'accés a recursos educatius i la cooperació entre els estudis que imparteix la nostra universitat.

El laboratori està format pels següents recursos:

  • Laboratori de disseccions. Inclou els materials necessaris per a disseccions i entrenament quirúrgic

  • Taula virtual SECTRA

  • Osteoteca

Aules d’estudi complementaries:

Els serveis oferts pel laboratori els proveeix el seu equip, format per un/a responsable, un/a tècnic i, si escau, personal de suport.

Si t'interessa, contacta amb:

Laia Nogué
Tel. 938 81 5537 Ext. 9300
laia.nogue@umedicina.cat

 

Descarrega't la Normativa d'ús del Laboratori de dissecció anatòmica i virtual 3D (català)

Descarrega't la Normativa d'ús del Laboratori de dissecció anatòmica i virtual 3D (castellà)

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte