Skip to main content

Sistemes de pagament i descomptes

Sistemes de pagament - Medicina

El pagament de la matrícula es pot fer de les formes següents:

Consisteix a fer un pagament d'una entrada d’un 15% del total de la matrícula, aquest rebut la Universitat el domiciliarà entre tres i cinc dies després de formalitzar la matrícula. La resta de l'import es finança a través d'un préstec amb l'entitat financera escollida i l'import dels rebuts mensuals els domiciliarà el banc escollit durant el curs acadèmic.

  • Si el finançament es formalitza amb les entitats financeres següents: BBVA i Banc Sabadell, cal fer el tràmit del finançament després  de formalitzar la matrícula.
    • Condicions BBVA  (versión en español) - Entitat col·laboradora. L'entitat es posarà es contacte amb vosaltres.
    • Banc Sabadell - Per a fer els tràmits del finançament cal omplir el formulari online, després el banc es posarà en contacte.
  • Si el finançament es formalitza a través d'altres entitats financers, cal fer el tràmit directament a l'oficina del banc abans de fer la matrícula, adjuntem condicions d'algunes entitats:

El pagament de la matrícula es fa en un únic rebut, que es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula. Comporta un descompte de l'1% sobre l'import dels crèdits matriculats. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.

Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50% dels crèdits matriculats, l'una en formalitzar la matrícula i, l'altra, el dia 1 de desembre. Les taxes i assegurances es cobraran en el primer pagament. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar els pagaments. El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Condicions pagament fraccionat

La UVic-UCC compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs per a Másters, préstecs d’estudi a llarg termini amb condicions favorables, etc.

Descomptes - Medicina

Matrícula d'Honor per assignatures cursades a la UVic-UCC  25% de descompte dels crèdits cursats en el Grau en Medicina en els quals s'ha obtingut Matrícula d'Honor en el curs anterior
Mateixa unitat familiar 10% de descompte per a cada membre de la unitat familiar que cursi el Grau en Medicina del preu total de crèdits matriculats
Família nombrosa especial 5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic

Família monoparental especial

5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants membres de famílies monoparentals de categoria especial a l'inici del curs acadèmic

Persones discapacitades 10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Víctimes d’actes terroristes

10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles

Víctimes de violència de gènere

10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen


Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui. Aquest document cal portar-lo junt amb una còpia a l'Àrea de Gestió Acadèmica o per correu electrònic a uge@uvic.cat

Els descomptes no són acumulables. En el cas que un estudiant tingui dret a l’aplicació de més d’un descompte, caldrà que en triï un.

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte