Skip to main content

Accés al grau en Medicina per crèdits reconeguts/convalidats (+30 crèdits ECTS)

Per accedir al grau de Medicina mitjançant la via d’estudis universitaris iniciats cal tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es demana l’admissió. (El TFG no serà en cap cas objecte de reconeixement.)

Cal presentar la sol·licitud i la documentació, juntament amb el pagament de la taxa de reconeixement de crèdits, a la secretaria de la Facultat de Medicina (Carretera de Roda, 70, 2a planta):

Calendari 2022-2023:

Convocatòria Inici termini
presentació sol·licitud
Fi termini
presentació sol·licitud
Resolució Matrícula
1a Ordinària 1/4/2022 20/5/2022 30/5/2022 15/06/2022 al 17/06/2022
2a Ordinària 21/5/2022 20/6/2022 30/6/2022 15/07/2022 al 20/07/2022
Extraordinària 21/6/2022 29/8/2022 12/9/2022 28/9/2022

 

En la primera resolució, s’assignaran un màxim de 5 places. La resta de places reservades per a aquest tipus d’accés s’assignaran en la segona resolució.

 

Criteris de baremació:

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta de places, aquestes s’ordenaran d’acord als següents barems:

 • Afinitat amb els estudis d’origen:
  • 2 punts: Grau en Medicina
  • 1.5 punts: Graus en Ciències de la Salut:
   • Grau en Farmàcia
   • Grau en Veterinària
   • Grau en Odontologia
   • Grau en Fisioteràpia
   • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
   • Grau en Podologia
   • Grau en Logopèdia
   • Grau en Teràpia ocupacional
   • Grau en Psicologia
   • Grau en Infermeria
   • Grau en Òptica i Optometria
   • Grau en teràpia Ocupacional
  • 1 punt: els següents graus:
   • Bioinformàtica
   • Ciències Biomèdiques
   • Biologia Humana
   • Ciència i Tecnologia dels Aliments
   • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Valoració de la mitjana de l’expedient acadèmic:
  • 2 punts: de 9 a 10
  • 1.5 punts: de 7 a 8.99
  • 1 punt: de 5 a 6.99
 • Estudiants provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES):
  • 1 punt: estudiants provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior
  • 0 punts: estudiants no provinents de l’Espai Europeu d’Educació Superior

En cas d’empat prevaldrà la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte